10. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

I. Dönem 1. Yazılı Sınav Sorularıdır
Ad-Soyad: 
Sınıf : 
No :
A)Kutu numaraları kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. ( Her Soru 5 Puan)
O2 1
Fotoliz 2
CO2 3
NADP molekünün indirgenmesi 4
ETS 5
Glikoz 6
Kloroplast 7
H2O 8
Enzim 9
Sitoplazma 1o
Mitokondri 11
NAD molekünün indirgenmesi 12
1. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri solunum olayında gerçekleşir?
2. Yukarıdakilerden hangi ya da hangileri fotosentez olayında gerçekleşir?
3.Yukarıdakilerden hangileri solunum olayı için gerekli dir?
4.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hem solunum hem de fotosentezde görev yapar?
5. Yukarıdakilerden hangileri fotosentez olayı için gerekli dir?
B) Oksijensiz ve oksijenli solunumla ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu olayları doğru şekilde eşleştiriniz. (10 puan)

C) Fotosentez ve kemosentezle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Venn diyagramı üzerinde bu bilgileri karşılaştırınız.
1-CO2 tüketilmesi Fotosentez Kemosentez ( 15 puan)
2-Klorofil kullanılması
3-Işık ve karanlıkta devam etmesi
4-İnorganik maddeden enerji eldesi
5-Işıktan enerji elde edilmesi
6-ATP sentezlenmesi
D) Glikozla başlayan fermantasyonda gerçekleşen olayları sıralayınız. ( 10 Puan)E) Glikoliz evresiyle ilgili ATP miktarı, Enzim miktarı, Gikoz miktarı vePirüvat miktarının zamana bağlı değişimi ile ilgili grafikleri doğru şekilde eşleştiriniz. ( 10 Puan) 

F)
Karşılaştırılan Özellikler
Oksijenli Solunum
Fotosentez
Gerçekleştiği organel


Canlıda ağırlık değişimi


Fosforilayon Çeşidi


Görüldüğü canlılar
Load disqus comments

0 Yorumlarınız