12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

……………..EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ……………….. 12 SINIFLAR  ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYASI TARİHİ DERSİ  II. DÖNEM III. YAZILI SINAVI SORULARI
A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfini koyunuz.(15 puan)
     1-(…..)15 Kasım 1983’te Rauf Denktaş’ın liderliğinde Kıbrıs “Federe Türk Devleti” kuruldu.
     2-(…..) Türkiye’de 1997-98 eğitim-öğretim döneminde 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildi.
     3-(…..) 1995 ile 2001 yılları arasında Türkiye’yi Necmeddin Erbakan, Mesut Yılmaz ve Bülent Ecevit başkanlığındaki koalisyon hükümetleri yönetti.
     4-(…..) 7 Haziran 1989’da Hırvatistan Yugoslavya’dan ayrılan ilk devlet oldu ve böylece Yugoslavya’da parçalanma süreci başladı.
     5-(…..) Afganiztan’da Taliban yönemtimine karşı olanlar Muhammed Ömer liderliğinde ülkenin kuzyinde toplanarak “Kuzey İttifakı” adı altında örgütlendi.
B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(15 puan)
     1-Nisan 1985’te Enver Hoca’nın ölümünden sonra …………………………………, Arnavutluk Kominist Partisi liderliğine ve devlet başkanlığına getirldi.
     2- 1964’te ……………………………… önderliğinde Filistin Kurtuluş Örgütü(FKÖ) kuruldu.
     3-  Türkiye’de ilk internet bağlantısı 1993 yılında …………………. gerçekleşti
     4- 1945 yılında seçimleri kazanan ………………………, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni kurarak ülkedeki monarşi(karalık) yönetimine son verdi.
     5- 2001 yılında Afganistan’da Taliban egemenliğine son verilerek devlet başkanı olan ……………………………. Halen bu görevini sürdürmektedir.

C- Aşağıdaki lider ülke eşleştirmelerini yapınız(10 puan)
     (…..)Ebulfez Elçibey                                         a)Türkmenistan
     (…..)Nursultan Nazarbayev                              b)Kırgızistan
     (…..) İslam Kerimov                                          c)Azerbaycan
     (…..) Aksar Akayev                                           d)Kazakistan
     (…..) Saparmurad Niyazov                               e)Özbekistan
     
D-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(10 puan)
     1-Aşağıdakilerden hangisi Bosna Savaşı’nın sonuçlarından değildir?
         A)Dayton Antlaşmasıyla  Bosna Savaşı sona ermiştir.
         B)Bosna Hersek’te bir Sırp Cumhuriyeti kurulmuştur.
         C)Bosna Hersek Federasyonu Boşnaklar ve Hırvatlar tarafından kurulmuştur.
         D)Slovenler, Bosna Hersek Federasyonu’nda söz sahibi olmuşlardır.
         E)Savaş sırasında Sırpların soykırım yaptığı kabul edilmiştir.

     2-Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyi tarafından “güvenli bölge” olduğu ve sığınan sivillerin BM Barış Gücü askerleri tarafından korunacağı ilan edilmesine rağmen binlerce sivilin Sırplar tarafından katledildiği yerleşim yerlerinden birisidir?
        A)Srebrenika          B)Zagreb          C)Üsküp             D)Belgrad            E) Hocalı

     3-Aşağıdaki akarsulardan hangisinin Orta Doğu’daki su sorununa etkisi yoktur?
        A)Nil                 B)Fırat                 C)Dicle               D)Aras             E)Asi

     4-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut olan sorunlardan birisi değildir?
        A)Kara suları sorunu                   B)Ege adalarının silahlardan arındırılması
        C)Kıta sahanlığı sorunu              D)Batı Trakya sorunu
        E)Karşılıklı ticaret ambargoları sorunu

     5-Avrupa Birliği’nin kurucu anlaşmalarının ve organlarının almış olduğu kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemekle görevlendirilmiş organ hangisidir?
        A)Avrupa Birliği Komisyonu                  B)Avrupa Parlementosu
        C)Sayıştay                                            D)Avrupa Zirvesi
        E)Adalet Divanı
E-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(Her soru 10 puandır.)
     1-Bosna Hersek’e “Küçük Yugoslavya” denmesinin nedeni nedir?
     2-Arnavutluk’ta demokratikleşme sürecinden kısaca bahsediniz.

     3-Irak’ın Kuveyt’e saldırmasının nedenleri nelerdir?Dünya bu olaya nasıl tepki göstermiştir?     4-Küreselleşme nedir? Bir örnek vererek açıklayınız.


     5-24 Ocak 1980’de alınan kararların Türk ekonomisine yansımaları nelerdir?        Süre  45 dk’dır                                                                     Başarılar  Dilerim.
Load disqus comments

1 Yorumlarınız: