Selena Gomez - Sad Serenade [ Türkçe Çeviri ]


Happy times
Mutlu zamanlar
A flash through my mind
Bir şimşek aklımda
And we both say it's over
ve ikimiz de bitti dedik
And now we can take time
ve şimdi zamanı alabiliriz
All the pain that I had
Çektiğim o bütün acılar
Let it play through the night
İzin ver gece çalsın
It's a sad, sad serenade
Bu mutsuz, mutsuz serenat
Sad serenade
Mutsuz serenat
We almost got it right
Bunu gerçekleştirmek üzereyiz
A sad, sad serenade
Mutsuz, mutsuz serenat
Sad serenade
Mutsuz serenat
For every broken heart tonight
Bütün kırık kalpler için bu gece
All the love that we made
Yaşadığımız bütün aşklar için
Turn it up, let it play
Aç şunu, çalsın
A sad, sad serenade
Mutsuz bir serenat, mutsuz serenat
Sad serenade (Serenade)
Mutsuz serenat (Serenat)
Can our love progress?
Aşkımız gelişebilir mi?
But I won't forget
Ama unutmayacağım
Every single number
Her bir numara
Is all I have left
Hepsi benim bıraktığım
I wish you the best, I really do
Senin için en iyisini diliyorum, gerçekten
Even though I know that I'm still not over you
Her ne kadar seninle olayımızın üstesinden gelemediğimi bilsem de
I know that we got a big history
Büyük bir tarih yazdığımızı biliyorum
You give my heart to me
Sen kendi kalbimi bana verdin
My love, Forever
Aşkım, sonsuza dek
With every silver
Bütün gümüşlerle
All that is a memory
Hepsi birer hatıra
Can't get it over, over
Üstesinden gelemiyorum
It's a huge heart
Bu büyük bir kalp
Turn it up, let's get up
Aç şunu, hadi kalkalım
Tonight all over the world
Bu gece bütün dünya
It's the most beautiful song I've heard
Bu duyduğum en iyi şarkı
It's a sad, sad serenade
Bu mutsuz bir serenat, mutsuz serenat
Sad serenade
Mutsuz serenat

Load disqus comments

0 Yorumlarınız