2013 Boğaziçi Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı Detayları, Başvuru Formu Doldur

1 adet Büro Personeli ile 2 adet Destek Personeli pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2' nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla 1 adet Büro Personeli ile 2 adet Destek Personeli pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.boun.edu.tr/adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız