Yehova'nın Şahitleri Nedir? Kimlere Nedir?

Din olarak kabul ettik 1600 üyesi var
Dini mesihi bir hareket olan Yehova Şahitliği üyeleri, Hz. İsa ‘nın ikinci gelişinin vuku bulduğuna inanırlar. Yehova Şahitlerine göre; 1914’te hayatta bulunan nesil, İsa ‘nın yeryüzüne inerek 144 bin Yehova Şahidiyle ‘Şeytanın Güçleri’ni yok edeceğini görecektir. Böylece yeryüzünde de Tanrı’nın Krallığı kurulacaktır. Bu Armagedon Savaşıyla sağlanacaktır. 1600 üyeli Yehova Şahitleri Türkiye’de Yargıtay’ın 1986’daki kararıyla farklı bir din olarak kabul edilmiş ve Anayasagüvencesine alınmıştır.

Yehova'nın Şahitleri, Yaratıcı olarak Yehova'ya inanırlar. Kutsal Kitap'ta Yehova ismi yaklaşık 7000 kez geçmektedir. Yehova'nın Şahitleri kendileri için Tanrı'nın bu özel ismini kullanırlar. Dünya çapında 7,96 milyona yakın inananı olan dini bir topluluktur ve dünyada 239 ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

İşaya 42:8
Ben Yehova'yım. İsmim budur. Hakkım olan onuru bir başkasına, Bana sunulan övgüleri oyma putlara bırakmayacağım.

Yehova'nın Şahitleri, Hıristiyan alemi tarafından birçok temel dinsel konuda ciddi görüş farklılıkları nedeniyle, Hıristiyanlıktan ayrı bir inanç olarak görülmektedir. [kaynak belirtilmeli] Yehova'nın Şahitleri'ne göre de Hıristiyan alemi Kitab-ı Mukaddes'te geçen ilk yüzyıldaki Hıristiyanlıktan oldukça uzaklaşmıştır. Kitab-ı Mukaddes'i gerçek anlamda hayatlarında uygulamaya önem verirler.[kaynak belirtilmeli] Üçlüğe (Baba-Oğul-Kutsal Ruh) inanmazlar. Gerçek dini bugünkü Hıristiyan aleminin değil, İ.S. 1. yüzyıldaki Hıristiyanların uyguladığına inanır ve buna bağlı kalırlar. Kitab-ı Mukaddes'in oryantalistik özelliğine inanırlar. Ahiret inançları kuvvetlidir. Tanrı tek olduğundan gerçek dinin tek olduğuna, bunun hangi din olduğununun ise Kitab-ı Mukaddes'te (Tevrat, Zebur, İncil) belirtildiğine inanırlar.

İnanç olarak sigara içmezler, silah tutmaya ve öldürmeye karşıdırlar. Bu sebeple askerlik yapmazlar, savaşa katılmazlar, siyasete karışmazlar ve kan nakli yaptırmazlar. Dünyadaki sorunların ancak Tanrı'nın Gökteki Krallığı (Yönetimi) tarafından çözüleceğine inanırlar.

Yeryüzünde yaşayan kötülerin ve Tanrı'nın Gökteki Krallığının yanında olmayı reddeden tüm insanların Armageddon'da yok olacağına, ancak Yeryüzünün yok olmayacağına inanırlar. Yeryüzünün Yehova ve Gökteki Krallığı'nın Kralı İsa Mesih tarafından iyilere ve bu Krallığı kabul edip yanında yeralan insanlara sonsuza dek cennet olarak verileceğine inanırlar. Yalnızca Cennet inancı vardır. Ateşli bir cehennem azabı öğretisine inanmazlar. Bunun yerine, Tanrı'nın adaletini kötü kişileri sonsuza dek yok ederek göstereceğine inanırlar. Yehova'nın Şahitleri'ne göre cehenneme atılmak sonsuz yok oluşla eşanlamlıdır. Bu anlamda tekrar dirilme inançları vardır. Bu dirilme Gökteki Krallık hüküm sürerek Yeryüzünü cennete dönüştürdüğünde Yeryüzünde olacaktır. Diriltilecek olanlar "doğru olanlar ile doğru olmayanlar" olacaklar. Yalnızca "kötüler" diriltilmeyecekler ve sonsuza dek ölmüş ve böylece yok olmuş olacaklardır. Yehova'nın Şahitleri'ne göre Gökteki Krallık 1000 yıl boyunca hüküm sürmeye başladığında, Şeytan ve cinleri bağlanmış ve faaliyetsiz bir durumda olacaklarından insanları saptıramayacaklardır. 1000 yılın sonunda ise Şeytan ve cinler de sonsuza dek yok edileceklerdir. Bu sürenin bitiminde, İsa Kral olarak görevini tamamlamış ve insanlığın bütün sorunlarını çözmüş olarak, yetkilerini yeniden Yehova'ya devredecektir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız