2015. 11. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 158 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

SAYFA 158
Ölçme ve Değerlendirme
1. Aşağıdaki dizelerden hangileri bir manzumeden alınmış olabilir? Neden?


IV. ve V.


2. Manzume ile ilgili aşağıdaki yargılar doğru ise karşısına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
. Manzumelerde anlatım olaya dayanır. ( D)
. Manzumelerde öğreticilik ön plandadır. (D )
. Manzumelerde ölçü ve uyak kullanmak zorunlu değildir. (Y )
. Edebiyatımızdaki en güzel manzumeleri yazan şairlerden biri de Mehmet Âkif’tir. (D )

3. Defterinize sosyal bir sorunu ele aldığınız bir manzume yazınız.

Load disqus comments

0 Yorumlarınız