2015 AÖF SPK Dönem Sonu 4. Ünite Soruları ve Cevapları

1. Aşagıdakilerden hangisi Merkez Kayıt Kuruluşu'nun görev ve yetkilerinden biri değildir.
-Sermayee piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek
2. Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili asagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
-Zorunluluk esası vardır
3. Yatırım fonlarının sınıflandırılma kriterlerine göre, karsılaştırma ölçütü agırlıgında en az %75 yabancı hisse senedi endeksi olan fon asagıdakilerden hangisidr?
-Uluslararası Hisse Fonları
4.Yatırımcılardan katılma belgeleri karşılıgında toplanan paralarla belge sahipleri adına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları gayrimenkul altın ve diger kiymetli madenler pörtföylerini işletmek amacıyla kurulan mal varlığına ne ad verilir?
-Yatırım fonu
5. İhraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkut kiymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşan malvarlıgına ne ad verilir?
-Konut finansmanı fonları
6.Herhangi bir karşılaştırma ölçütü olmayan veya karlılaştırma ölçütü fon pörtföyünde bağımsız olarak belirleyen fonlar ağaşıdakilerden hangisidir?
7.Sermaya Piyasası kurulu başkanı ve üyelerinini görev süresi kaç yıldır?
-6
8. Asagıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakların bilgisayar ortamında üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek üzere kurulmuştur?
-Merkezi Kayıt Kuruluşu
9. Aşağıdakilerden hangisi İMKB piyasalarında işlem görmez?
-Dövizler
10. Sermaye Piyasası kurulu hangi tarihte kurulmuştur?
-1981
11. VoB'da pozisyon açılırken yatırılması zorunlu tutar aşagıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
-Başlangıç teminatı
12. Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşagıdakilerden hangisidir?
-Likit Fonlar
13. Aşagıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOB bünyesinde yer alan piyasalardan biri değildir?
-Yatırım Fonu Piyasası
14. Belirli kişi yada kurumlar için kurulan fonlara ne ad verilir?
-Özel Fonlar
15.Türkiyede ihraç edilen menkul kıymetlere ISIn ve CIF kodu hangi kurum tarafından tahsis edilir?
-Takasbank
16.Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli maden portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim şirketler aşagıdakilerden hangisidir?
-Yatırım ortaklıkları
17. VOB'da pozissyon açılırken yatırılması zorunlu tutar aşagıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
-Başlangıç temınatı
18. Aşağıdakilerden hangisi İMKB piyasalarında işlem görmez?
-Dövizler
19. Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 0-45 gün olan fonlar aşagıdakilerden hangisidir?
-Likit Fonlar
20.Aşagıdakilerden hangisi 2499 sayılı sernaye piyasalar kanununda düzenlenmiş olan sermaye piyasası kurumları arasında yer almaz?
-Katılım bankaları
Load disqus comments

0 Yorumlarınız