Yenişehirli Avni Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Ebedi Kişiliği

Yenişehirli Avni Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Ebedi Kişiliği
-Yenişehir doğumludur
-Bağdat valisi Mustafa Nuri Paşa'nın divan katipliğini yapmıştır
-Ömrünün son yıllarında Üsküdar'da memurluk yaptı.
-1883 yılında vefat etmiştir.
-Mevlevi olan Avni Bey, derviş yaradılışlı bir kimsedir.

Eserleri: Divan'ı damadı Şekvi Bey tarafından bastırılmıştır. 3000 beyitten fazladır.
Abname, Dilekçe türünde seçili bir eserdir. II Abdülhamit'e sunulmuştur.
Mir'at-ı Cünun, Normal dışı davranış ehlini anlatan yarım kalmış bir eserdir.
Ateşgede, Hüsnü Aşk etkisinde yazılmıştır. 249 beyit ve dokuz fasuıldan oluşan yarım kalan bir eserdir. Eserde ateş ve ateşe yakın sözcükler sıkça kullanışmıştır
Load disqus comments

0 Yorumlarınız