Bağdalı Ruhi Kimdir? Hayatı, Eserleri ve Ebedi Kişiliği


Bağdalı Ruhi Kimdir? Hayatı, Eserleri, Ebedi Kişiliği
- Gerçek adı Osman, mahlası Ruhi'dir. Doğumu Sultan Sülayman'ın Bağdat seferine denk gelir. Babası, seferden hemen sonra Bağdat'a yerleşen Rumeli kökenli bir ailedendir. Kaynaklardan seyahat etmeyi sevdigini söyleyebiliriz. Ömrünün son günlerine kadar Şam'da Azmizade Haleti ile birlikte 2 yıl çalışmıştır.

-Rintçe bir edayla yazzılmış gazelleri liriktir.
-Ruhi çok sayıda gazel yazmıştır, Divanında toplam 1115 gazel vardır.
-Sosyal olaylara duyarlıdır. Fuzuli'nin Şikayetname olarak bilinen mektubunda dile getirdiği aksaklıkları gazel formunda deli getirmiştir.
- Terkib-i Bendi meşhurdur. Çok sayıda şair bu şiire nazire söylemiştir.
-Ruhi'nin Şiirlerinde sade ve yabancı sözcükler kullanılmamıştır.
- Söz sanatlarına da fazla yer verilmemiştir.
-Bilinen tek eseri Türkçe divanıdır. 

Load disqus comments

0 Yorumlarınız