2014 Yeni İş Güvenliği Paketi Maddeleri


Yeni İş Güvenliği Paketinde Neler Var
1- Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışanımıza mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getireceğiz. Bundan sonra inşaat işçisi diye, amele diye bir kavram yok. İşçilerimizin profesyonel olarak yaptıkları işle ilgili mesleki formasyonu, sertifikası olacak.
2- Üniversite ve meslek yüksek okullarına zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi getirilecek
3- Yapı denetim firmalarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk getirilecek.
4- İnşaatlarda şantiye şefine iş güvenliği uzmanı olma şartı getirilecek
5- Yaptırımlarda ödül-ceza dengesi getireceğiz, iş kazası olmayan iş yerlerini ödüllendireceğiz. Örneğin çok tehlikeli iş kategorisindeki bir firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa, işsizlik primini yüzde 2 değil yüzde 1 olarak tahsil edeceğiz. Ancak ölümlü iş kazası meydana gelen bir iş yerinde yüzde 2 değil yüzde 3 olacak.
6- İdari para cezalarında ciddi artışlar getireceğiz.
7- Kimse üretim zorlamasında bulunamayacak.
8- Rödovans sözleşmelerini 15 yıldan az olmayacak şekilde yapacağız.
9- Kamuda rödövans olacak ama bütünüyle başka işverene devredilemeyecek. Özel sektörde rödovans olmayacak
10- Acil durdurma halleri müfettiş inisiyatifine bırakılmadan karar alınacak.
11- İşveren ölümlü iş kazasında kusurlu bulunursa ceza kanununda yer alan cezaya ilaven 2 yıl kamu ihalelerinden men edilecek.
12 - Yer altı planlarının üç boyutlu hazırlanması zorunlu olacak.
13- Kamu ihalelerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir kalem olacak
14- Standartlara uygun kişisel donanım sağlamayan iş verene idari para cezası verilecek
15- Madenler iki yoldan yer üstüne bağlanacak
16- Maden çalışmalarında her aşama elektronik ortamda kaydedilecek. Bilgiler bilgisayara işlenecek. Aynı anda Enerji Bakanlığı 'nda bilgiler geçilecek. An be an durumu takip edebilecek.
17- Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı teftişleri görüntülü ve fotoğraflı olacak. Müfettişler bizzat görüntüleyecek. Acil durumlarda çıkış için fosforlu hayat hattı yapılacak.
18- Yılda 1 olan acil durum plan ve tatbikatlarının 6 ayda bir yapılacak. Tatbikat yapılıp bildirimle yetinilmeyecek. Sadece madenlerdeki şikayetleri değerlendirmek için ayrı bir hat kurulacak.

Madenlerdeki iş güvenliğine yönelik tedbirler 


 • Maden şirketleri geçiş sürecinde çalışanlarına hayat sigortası yapacak. Tüm madenlerde bu sisteme geçmeyi düşünüyoruz.
 • Maden sahalarının denetimi ve faaliyetlerinin izlenmesi bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması sağlanacak.
 • Ruhsat sahiplerinden toplanan harç bedellerini ruhsat bedeli altında tek kalemde toplanacak. Çeşitli bakanlıkların ayrı bedelleri alınca bürokratik işler artıyor. Bunları tek bir ruhsat bedeli adı altında tek kalemde toplayacağız.
 • Ruhsat bedelinin bir kısmını faaliyeti biten ve devam eden madenlerin rehabilitasyonu için kullanacağız.
 • Küçük işletmelere devlet katkısı konusunda kolaylık sağlanacak.
 • Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Milli arama kapasitemiz zayıf. Maden arama konusunda arama şirketlerinin ve milli kapasitenin artırılmasına çalışacağız. Yurt dışında arama yapan kuruluşların da teşviklerini artıracağız.
 • Maden işletmelerinde görev alacak teknik personelin niteliklerine yönelik eğitimler yapılacak.
 • Ruhsat harçları madenin büyüklüğüne göre yeniden değerlendirilecek
 • Madenin değeri borsadaki iniş çıkışa ve uluslararası piyasadaki değere göre belirlenecek
 • Maden arama çalışmaları için keşif mekanizmaları oluşturulacak
 • Maden işletme ruhsatı verirken mali yeterlilik şartı getirilecek
 • Maden işletme projelerinin yüksek standartlarda hazırlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız
Load disqus comments

0 Yorumlarınız