Yedi Meşale Topluluğunun Sanat İlkeleri Nelerdir?

1. Milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçiliklerine karşı olarak doğmuşlardır.
2. Vatanseverlik anla yışıyla romantik bir halkçılık mücadelesi vermişlerdir. 3. “Yedi meşale” adlı dergide şiirlerini ve görüşlerini yayımlayan ve ortak bir kitap da çıkaran genç sanatçılar, edebiyatımıza “canlılık samimiyet ve daima yenilik ”getirmeyi ilke edinmişlerdir.
4. Fransız sembolist şairlerden de etkilenen bu şairler, aruz yerine heceyi kullanmışlardır.
5. Bu edebî topluluk yeni bir edebiyat, farklı bir şiir anlayışı oluşturmak için toplanmıştır ama bunu başaramamıştır.
6. Yedi meşaleciler, beş hececileri eleştirip ve onlara karşı çıkmalarına rağmen beş hececilerin yolundan gitmişlerdir.
7. Heceyi geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır.
8. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” sloganıyla hareket etmişlerdir.
9. Varlaine, Mallerma gibi Fransız şairleri örnek almışlardır.
10. Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşlerdir; ancak pek başarılı olamamışlardır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız