Kaşgarlı Mahmut ve Atatürk’ün Türk Dili ile İlgili Ortak Görüşleri Nelerdir?

-Türk dili, yabancı dillerin saldırısından korunmalıdır.
-Türk dili zengin ve köklü bir dildir.
-Türk milleti demek Türk dili demektir.
-Türk milletinin her şeyi dilinde yaşamaktadır
-Türk dili, dünyadaki en zengin dillerden biridir.

Load disqus comments

0 Yorumlarınız