Destanın Olay Örgüsünü Gelişim Sırası Nasıldır?

* Göktürklerden korkan kavimler birleşir onların üzerine saldırır. Göktürkler galip gelir.
* düşmanların hile yapıp kaçıyor gibi davranmaları Göktürklerin onları takip etmesi
* Göktürklerin gafil avlanıp kılıçtan geçirilmeleri.
* İl Han’ın oğlu Kayan ve Tukuz adındaki yeğeninin kaçıp kurtulması. Eşlerini de alarak düşmandan kaçan hayvanları toplamaları.
* Dönüşü olmayan bir yere gelip yerleşmeleri. Buraya Ergenekon adı verilmesi.
* Zamanla burada çoğalıp gelişmeleri ve buradan çıkış yolu aramaları.


Load disqus comments

0 Yorumlarınız