Bir Metni Edebi Metin Yapan Özellikler Nelerdir?

 1. İşlenmiş dil ve anlatımla oluşur
 2. insanda guzel duygular,hayaller ve zevkler uyandırır.
 3. insanın duygu, düşünce ve hayallerini besler
 4. Ait oldugu toplumun zihniyetini yansıtır..
 5. Edebi metnin en temel özelliği kurmaca olmasıdır....
 6. Özneldir.
 7. Özgündür.
 8. Değerlidir.
 9. Duygu ve hayale dayanır; ama akılla dizgeleştirilir.
 10. Kalıcıdır; ama arkeolojik bir kalıcılık değildir bu.
 11. Özel bir iletişim aracıdır.
 12. Bilinç ve zevk değişimi sağlar.
 13. Lezzet ve tat verir edebi metin.
 14. Çeşitli uyum öğelerinden yararlanır.
 15. Söz ve anlam sanatlarından yararlanılır.
 16. Dilin ya da sözcüklerin farklı şekilde bağdaştırılmasıyla yeni anlatım olanakları yaratılır.
 17. Dile sapmalar yaşatılır.
 18. İnsana özgü bir yaratımdır ve amaçlıdır.
 19. Dilin tüm olanaklarından yararlanılır.
 20. İfade edilemez, denileni ifade ediştir.
 21. İnsanın var oluş koşullarıyla mutlaka ilişkilidir.
 22. Öğretici bir üslup kullanmaz; ama bilgi de verir.
 23. Diğer bilimlere kaynaklık eder.

a
Load disqus comments

0 Yorumlarınız