9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. DÖNEM TÜRK EDEBİYATI I. YAZILI SORULAR
1. Güzel sanatları kaç grupta inceleriz? Bunların neler olduğunu yazınız. (10 P)

2. Verilen cümlelerin karşına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız: (15)
  • Sanat eseri, estetik bir güzelliği amaçlar. ( )
  • Sanat eseri, insanı merkeze alır. ( )
  • Sanat eseri, doğayı olduğu gibi aktarır. ( )
  • Sanat eseri, biricik bir yapıdır. ( )
  • Kültür dili taşıyıcıdır. ( )
  • İnsan her türlü birikimini dil aracılığıyla farklı kültür kuşaklarına aktarır. ( )
3. Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını karşılarına yazınız. (20 P)
Metin:

Bağdaşıklık:

Bağlaşıklık:

Edebi metin:

Manzum metin:

4. “Coşku ve heyecanı dile getiren metinler” ve “anlatmaya dayalı metinler” hangileridir? (10 P)

5. Aşağıdaki metinlerden hangisi edebî metindir? İki metni karşılaştırarak açıklayınız. (15)
1. Metin: “Uluslararası Diyabet Federasyonu (UDF), 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, dünyada 200 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğunu, her dakika 6 kişinin diyabet nedeniyle öldüğünü açıkladı. UDF Başkanı Profesör Pierre Lefevre, her yıl diyabet hastası sayısının 7 milyon kişi arttığını ve müdahale edilmezse bu hastalığın 350 milyondan fazla insanı vurabileceğini belirtti.” diyabet: Şeker hastalığı.


2. Metin: “Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyordu.”
Ömer SEYFETTİN – Kaşağı
6. Boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız. (10 P)

  • Bir şiiri incelerken onun içerdiği mesajı anlayabilmek için söz konusu dönemin …………………………………… bilinmesine ihtiyaç vardır.
  • Divan şiirinde …………………………………………………………………… konuları ilgi görmüştür.
  • Şiirlerin, dönemlerindeki …………………………………………………………………………………. aynı çizgide oluştuğunu ve şiirin bu yönde geliştiği görülür.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız