9. Sınıf Sağlık Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9.SINIFLAR İÇİN SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI
SORU.1:Sağlık nedir? Tanımlayınız.
SORU.2: “Toplumun sağlık düzeyini gösteren sayısal değerlere sağlık ölçütleri adı verilir.” Başlıca sağlık ölçütleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
SORU.3: “Bir yıl içerisinde meydana gelen canlı doğum sayısından tüm ölenlerin sayısı çıkarılarak bulunan değer o ülkenin yıl ortası nüfusuna bölünür. Bulunan oran 1000 ile çarpılarak hangi sağlık ölçütü hesaplanmış olur? Adını yazınız (5p)
SORU.4:Sağlığımızı etkileyen bünyesel etmenler nelerdir? Örnek vererek yazınız .
SORU.5: “Kalın bağırsağımızdaki bir kısım bakteriler, K vitamini üreten yararlı mikroorganizmalardır.”
Yukarıda verilen örnek sağlığımıza etki eden çevresel etmenlerden hangisine örnek olarak verilebilir?
SORU.6: Sakat yada iş gücünü kaybetmiş insanlar, kendi kendilerine yeterli duruma getirilerek topluma kazandırılabilirler. Bu amaçla yapılan hizmetlere ne ad verilir? Yazınız
SORU.7: “Kişilere hastalanmadan önce yapılan aşılar ya da aile planlaması çalışmaları” Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden kaçıncı aşamaya örnek olarak verilebilir?
SORU.8: Üçüncü Basamak Tedavi Hizmetleri nedir? Tanımlayınız.
SORU.9: Temizlik nedir? Tanımlayınız.
SORU.10: Diş çürümesi nasıl meydana gelir? Açıklayınız?
SORU.11:Başlıca temizlik uygulamaları nelerdir? 5 tanesini madeeler halinde yazınız.
NOT BAREMİ: Her sorunun doğru cevabı 10 puandır.
UYARI: 10 ve 11. sorular seçmelidir öğrenci istediğini seçip cevaplayabilir

BAŞARILAR
Load disqus comments

0 Yorumlarınız