9. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
* Elemanı olmayan kümeye…………..denir ve …. sembolü ile
gösterilir.
* Bütün kümeleri kapsayan kümeye…………….küme denir ve
…………. sembolü ile gösterilir.
* .................... = s(A) + s(B) – s(A B) dir.

* Ortak elemanı olmayan kümelere ………… küme denir.

2. A ve B ayrık olmayan iki küme olmak üzere s(A) = 6 ve
s(B) = 8 ise s(AB) en çok kaç olabilir?


3. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.
s(A) + s(B′) = 11 ve s(A′) + s(B) = 17 ise s(E) kaçtır?


4. A = {1, {2 }, 3, {4, 5 }, 6, 7 } kümesi için aşağıdaki önermelerin
doğruluğunu veya yanlışlığını kısaca nedenleri ile açıklayınız.
l. {1 }  A lI. s{A}=7
lII. {3, 4 }  A lV. 7  A


5. Öz alt küme sayısı 127 olan bir kümenin en çok 3 elemanlı alt
küme sayısını bulunuz.


6. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinin en az birini bilenlerin
oluşturduğu bir toplulukta, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinin
en az birini bilen 24 kişi, sadece ikisini bilen 9 kişi ve her üçünü de
bilen 4 kişi olduğuna göre, bu dillerin sadece
ikisini bilmeyen kaç kişi vardır?7. A = { x : 1 ≤ x ≤ 3, x ∈ R } ise A x A kümesinin elemanlarını
dışarıda bırakmayan en küçük çaplı dairenin alanı kaç br2 dir?8. (a – 3)x + 3b – 4 = (b – 1) x + a + 3
eşitliği  x  R için sağlanıyor ise a + b kaçtır?

10. x, y ∈ R , –5 < x < 3 ve 2 < y < 5 ise
x2 +3y nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

Sorular eşit puanlıdır.Süre 40 dk dır. …BAŞARILAR…
FATİH
Load disqus comments

0 Yorumlarınız