9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Soru:1. Maddenin tanımını yaparak. Aşağıdaki maddelerin karşılarına hangi sınıfa girdiğini yazınız?

a) Su.......................f) Çay .....................
b) Hava .......................g) Altın...................
c) Tuzlu su..................h) Süt.....................
d) Demir ...................... k) petrol.................
e) Asit.........................l) Şeker...................
Soru:2. MaddeErime nok. Kaynama nok.
X -80 -10
Y -68 42
Z -40 20
Yukarıdaki X,Y,Z maddelerinin
a) 27 0C fiziksel hallerini bulunuz?

b) Bu sıcaklıktaki uygun ayırdedici özellikleri yazınız? Soru:3. A) Kimyasal ve fiziksel özellikleri karşılaştırınız?
Fiziksel Özellik Kimyasal Özellik
1. 1.

2. 2.

3. 3.


B) Aşağıdaki olayların fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduklarını karşılarına yazınız?
a) Yağmurun yağması..............................
b) Yumurtanın pişmesi ................................
c) Mumun Erimesi.................................
d) Suyun elektrolizi ..................................
e) İyodun süblimleşmesi ..............................

Soru:4.Karışımların ayrılmasında kullanılan fiziksel ayırma metodlarının isimlerini yazarak. Çözünürlük farkı ile ayırma deneyini anlatınız?



Soru:5.Aşagıdaki X tuzunun çözünme grafiğine göre 200C de hazırlanan 450 gram doymuş çözelti 50C’ye soğutuluyor. Çöken X katısını çözmek için aynı sıcaklıkta kaç gram su ilave edilmelidir?
Çözünürlük
(g/100g su)

80

20

5 20Sıcaklık

Soru:6. Çözünürlüğün tanımını yaparak çözünürlüğe etki eden faktörleri yazarak kısaca açıklayınız?

Soru:7.Eşit miktarlarda su bulunan aşağıdaki kaplarda çözünen şeker miktarlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız? Nedenini yazınız?
I.3 atm II. 2 atm

KesmeToz
ŞekerŞeker

200C 50C
III. 4 atm IV. 1 atm

PudraKesme
ŞekerŞeker
50C 300C


Soru:8.Element ile bileşiklerin aynı olan özelliklerini yazınız?
Load disqus comments

0 Yorumlarınız