9. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadelerle doldurunuz?( 18 puan)
 • Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar üretmeye çalışan bilim dalına……………………….. denir.
 • Bir kişinin ölçme araçları kullanarak yaptığı gözleme…………………………………………… denir.
 • Birim ,sayı ve yöne sahip olan niceliklere………………………………………………… denir.
 • Ölçüm sonucunun gerçek değerden farklı olmasına ………………………………………………. denir.
 • Doğruluğu deneylerle kanıtlanmış olan hipotezlere ……………………………… denir.
 • Aynı iş’i en kısa sürede ya da daha hızlı yapılmasına fiziksel anlamda………………………. denir.
 1. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına (D) yanlış olanların karşısına (Y) yazınız.( 24 puan)
 • Isı termometre ile ölçülür. ( )
 • Çevremizdeki cisimleri nasıl gördüğümüzü, fiziğin alt bilim dalı olan manyetizma açıklar. ( )
 • Kütle temel fiziksel büyüklüktür. ( )
 • Yer değiştirme vektör el bir fiziksel büyüklüktür. ( )
 • Kontrollü deneyler yapılmadan önce, eldeki verilerden sonuç çıkarılır. ( )
 • Bilimsel bir hipotez, eldeki tüm verileri içermeli. ( )
 • Bilimsel Yasalar, bilimsel teorilerden daha üst bilgilerdir.( )
 • Fizik doğrudan gözlenemeyen olgu ve olayları da ha iyi anlaşılabilmesi için modellemeden yararlanır.( )
 1. Aşağıda bilimsel hata ile ilgili örnekler verilmiştir. Kavram haritasındaki kutucuklara bilimsel hataların isimlerini yazınız?(8 puan)
 1. Kedinin kuyruğunu önce ip ile sonrada ipin uzunluğunu cetvelle ölçmek.
 2. Dünyadaki yer çekim ivmesinin g=20m/sn2 olarak ölçülmesi
 3. Deniz kenarındaki açık hava basıncı ile ağrı dağındaki açık hava basıncının farklı ölçülmesi.
 4. Eşit kollu terazi ile her defasında cismin kütlesinin faklı ölçülmesi.
D.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız?

 1. Şekildeki eşit kollu terazi dengededir. K cisminin kütlesi
miligram’dır? ( 10 puan ) 1. L
  K
  Eş bölmelere ayrılmış şekildeki düzlemde K noktasından hareket
eden çocuk L noktasına ulaştığında kaç metre yol gitmiş olur?
( Her bölme arası 10 cm dir) ( 10 puan )

Yatay düzlemde durmakta olan 4 kg kütleli K cismi L noktasına geldiğinde yaptığı iş kaç Joule olur?( 10 puan)
( g= 10 m/ sn2 alınız )
 1. Zeminden iki kat aşağıda kütlesi 200 kg olan asansör durmaktadır.
Asansör sabit hızla 2 dakikada 3. Kata çıkaran motorun gücü kaç Wattır?
( g= 10 m/ sn2 ve her kat yüksekliği 300 cm ‘dir) ( 20 puan)
………………………………………………………………………………
Load disqus comments

0 Yorumlarınız