9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9 . Sınıf, 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları

S O R U L A R
A – AŞAĞIDAKİ TESTTEKİ SORULARI ÜZERİNDE CEVAPLAYINIZ. ( 40 PUAN )
  1. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden değildir? ( 5 p. ) a.. Akıl b. İrade c. İçgüdü d. Vicdan e. Ruh Sahibi Olması
  2. Aşağıda verilenlerden hangisi dinin yararlarından bir olamaz? ( 5 p. )
a) Kuvvetli bir irade, sağlam bir karakter kazandırır.
b)Ortak bir bilinç etrafında birleşmiş sağlam ve ahlaklı bir toplum meydana getirir.
c)İnsanların kendi aralarında güvenli, huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlar.
d)Hastalıklar ve felaketler karşısında, ümitli, korkusuz ve güvenli yapar.
e)İnsanları sürekli olarak bir karmaşa ortamına sürükler.
  1. Aşağıda boş bırakılan yelere uygun kavramları yazınız. ( 20 p. )
a) Evreni yoktan yaratan tek bir tanrıya inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını kabul edip, birden çok tanrının varlığının mümkün olmadığını ileri süren görüşe............................................................. denir.
b) Birden fazla tanrıya inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını reddederek birden çok tanrının varlığının mümkün olduğunu ileri süren görüşe …………………………………….................. denir.
c) Evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir güç ya da tanrı olmadığını savunan inanç biçimine ................................... denir.
d) Tanı’nın varlığının ve yokluğunun ilke olarak bilinemeyeceğini savunan felsefi görüş, ...............................................dir.
  1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın karşına D, yanlış olanın karşısına Y yazınız. ( 10 p. )
a)Satanizm ilahi dinlere tepki olarak doğmuş zararlı bir inanıştır.(........)
b)Müslümanlar ve aslı bozulmamış tüm ilahi dinler monoteisttirler.(..........)
c)Müslümanlıkta Reenkarnasyon inancı vardır.(........)
d)Hıristiyanların büyük bir bölümü “Teslis” inancına sahiptirler.(.......)
e)Din insanı ölümle korkutarak insanın psikolojisini bozmuş ve insanı mutsuz etmiştir.(......)

B – AŞAĞIDAKİ SORULARI “ CEVAPLAR “ BÖLÜMÜNE CEVAPLANDIRINIZ. ( 60 PUAN )
  1. İnsanları iyiye güzele doğruya ulaştırmak için Yüce Allah’ın peygamberleri aracılığı ile gönderdiği ilahi kurallara ne isim verilir?
  2. Peygamber Efendimiz(sav)’in “ her çocuk, İslam fıtratı üzere dünyaya gelir.” Sözünü; ‘insanın doğası ve din’ ilişkisi bağlamında kısaca yorumlayınız.
  3. ibadet ne demektir, tanımlayınız ve bir örnek veriniz
  4. Gusül abdesti nasıl alınır kısaca anlatınız.
  5. Abdest nasıl alınır, sırasıyla kısaca anlatınız.
  6. Derslerde öğrendiklerinizi de dikkate alarak siz öğretmen olsaydınız aşağıdaki soruyu nasıl cevaplandırırdınız?
Öğrenci: Öğretmenim,her şeye sahip olan Yaratıcı’nın insanların ibadetine ihtiyacı var mıdır ki insanlardan kendisine ibadet etmelerini istemektedir?
Öğretmen:?????????


CEVAPLAR
Load disqus comments

0 Yorumlarınız