9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 47 Soruları ve Cevapları ( Ada Yayınları )

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•Çince, Bask dili, Afrika dilleri Tek heceli dillerdendir.
•Dünya dil aileleri ses sistemi, yapı ve söz dizimleri bakımından grupla­ra ayrılır.
•Almanca Hint ve Avrupa Dil Ailesinin bir üyesidir.2.Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin Asya kollarından biri değildir?

A.Sanskritçe
B. Flemenkçe C. Tarihî Avestçe
D.Ermenice
E. Farsça

3. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesi’ne mensup dillerin özelliklerinden biri değildir?

A. Hepsinin eklemeli (bağlantılı) diller olması
B. Hepsinde ünlü uyumunun bulunması
C. Söz diziminde sözcüklerin sıralanışının aynı olması
D. Hepsinin aynı kaynaktan gelip gelmediğinin belli olmaması
E. Sözcüklerin, söz içerisinde değişikliğe uğramaması

4. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay Dil Ailesi’nin kollarından biridir?

A. Arapça
B. Akadça
C. Samoyed Dilleri
D. Arnavutça
E. Keltçe

5. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini söyleyiniz.
Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensup olup sondan eklemeli bir dildir.

6. Türkçenin dönemlerini söyleyiniz.
1. Altay Çağı:
2. En Eski Türkçe Çağı
3. İlk Türkçe Çağı

4. Eski Türkçe Çağı: 

7. Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe Dönemine aittir?
A. Tatar Türkçesi
B. Kırgız Türkçesi
C. Doğu Türkçesi
D. Anadolu Türkçesi
E. Kazak Türkçesi

Load disqus comments

0 Yorumlarınız