9. Sınıf Coğrafya Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1.    Coğrafyanın incelemiş olduğu belli başlı konular şunlardır:

a)    …………………………………………………………………………………………………………………

b)    …………………………………………………………………………………………………………………

c)    …………………………………………………………………………………………………………………

d)    …………………………………………………………………………………………………………………

e)    …………………………………………………………………………………………………………………


2.    Aşağıda verilen genel coğrafyaya ait bölümleri açıklayınız:

a)    Jeomorfoloji:……………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………...

b)    Klimatoloji:…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………...


3.    Renklendirme yöntemi haritalarda hangi amaçlarla yapılmaktadır? açıklayınız. Renklerin anlamlarını yazınız.

Renklendirme Yöntemi:


4.    Tarama yönteminin kullanıldığı haritalarda eğimin fazla olduğu yerlerde tarama çizgileri ……………. …………………………… , eğimin az olduğu yerlerde ise tarama çizgileri ……………………………. ………… çizgilerle geçmektedir.


5.    Aşağıda ölçek değerleri verilen haritalardan hangisinde hem ayrıntı fazladır hem de gösterilen gerçek alan daha dardır?
a) 1/450.000                                b) 1/600.000
c) 1/800.000                 d)1/900.000         e) 1/1.000.000


6.
Yanda gösterilen grafik ölçeğin kesir ölçek değerini hesaplayınız.

7. Tablodaki boşlukları uygun olan ifadelerle doldurunuz.


8.
2 numaralı yerin yükseltisi 2400m , 3 numaralı yerin yükseltisi ise 1800 metredir
Aşağıdaki soruları yandaki izohips haritasından yararlanarak yanıtlayınız.

a)    4 ve 5 numaralı yerlerin yükseltisini hesaplayınız.

b)    1 numaralı yerde hangi yer şekli bulunmaktadır.

c)    Hangi iki yer arasındaki yükselti birbirine eşittir.


9. 1/ 650.000 ölçekli bir haritada 10cm gösterilen iki ilçe arasındaki mesafe gerçekte kaç km’dir.

10. K ve L kentleri arasındaki mesafe 800 kmdir. 1/10.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak gösterilmektedir?


CEVAP ANAHTARI

1.    Coğrafyanın incelemiş olduğu belli başlı konular;
a)    yer şekillerinin oluşumu
b)    tarım ürünlerinin yetişme şartları ve coğrafi dağılımı
c)    maden kaynaklarının coğrafi dağılımı
d)    İklimi etkileyen faktörler
e)    Nüfusun artması ve nüfus dağılımı

2.
a) Jeomorfoloji: yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve bu oluşuma etkili olan süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

b) Klimatoloji: iklim olaylarının ve bu iklim olaylarının insanlar ve diğer canlılar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalıdır.

3.
Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda alçak ve yüksek yerleri göstermek amacıyla yapılır.
Renklendirme yapılan fiziki haritalarda her bir rengi karşılık geldiği yükseklik basamağı vardır.
500 – 1000 m        = sarı
0 – 500 m     = Yeşil
Denizler ise mavi renkle gösterilir.

4.    Tarama yönteminin kullanıldığı haritalarda eğimin fazla olduğu yerlerde tarama çizgileri sık ve kalın , eğimin az olduğu yerlerde ise tarama çizgileri seyrek ve ince çizgilerle geçmektedir

5.   Yanıt A ( 1/450.000)


6.7.


8.
a)    4 numaralı yer: 1800m 5 numaralı yer: 1000m
b)    1 numaralı  yerde kapalı çukur bulunmaktadır.
c)    3 ve 4 numaralı yerler arasında yükselti eşittir.

9.

10.
f
Load disqus comments

0 Yorumlarınız