9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Biyoloji dersi 1. Dönem 1.yazılı sorularıdır
Adı SOYADI:
NO:
Sınıfı: SORULAR
1-)Boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.
-Metabolizma olayları ;…………………..ve ……………………..olarak iki kısımda incelenir.
-Organik bileşikler yapısında………………H………… , ………………O………. ve ……………C………..elementleri bulunur.
-Canlardaki kütle ve hacim artışına………………………denir.
-Karbonhidratlarda bulunan bağ……………… , yağlarda ……………. Bağ , proteinlerde ise ………………..bağı bulunur.
-Böceklerin dış iskeletini oluşturan polisakkarit…………………..’dir.
-Canlının kendi benzerini meydana getirmesine …………………denir.
-Canlıların enerji açığa çıkarma amacıyla yaptıkları olaya …………………………denir.
-Bitkilere bulunan polisakkaritler……………………..ve………………………..;hayvanlarda ise ……………………dır.
-Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılan poliskakkarit ………………..’dir.
3-)Otorotrof canlı nedir?(9puan)Otorotrof canlıya bir örnek veriniz?(5puan)

4-)Kontraktil koful nedir?açıklayınız(5puan)


5-) Karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımını yapınız(15p)6-) Proteinlerin yapı taşı olan aminoasitleri oluşturan grupları yazınız?(9puan)

2-) Yargılardan doğru olanlarına D yanlış olanlara Y harfini noktalı yerlere koyunuz.
(….)Hormonların yapısına katılan yağlar steroidler’dir.
(…..)ph metrede 7 rakamı nötr, 0-7 arası bazikliği,
7-14 arası ise asitliği belirtir.….en fazla enerji veren enerji kaynağı proteinlerdir.
(.…).zeytin yağı,mısır yağı doymamış yağ asitleridirler.
(….)doymuş yağ asitleri oda sıcaklığında sıvıdırlar.
(….).mineraller enerji vermezler.
(….)yeşil bitkilerin fotosentezi için su gereklidir.
(….)vücut tarafından sentezlenemeyip dışarıdan alınan yağlara temel(esansiyel)yağlar denir.
(….)vitaminler sindirme uğrarlar.
(….)aminoasitlerde farkılığı radikal grup sağlar.
(…..)doğadaki aminoasitlerden 12 sini hayvanlar sentezleyebilirler.
(….)İnorganik bileşikler asit ,baz ve su’dur.
(….)yağlar canlıları darbelere karşı koruyamazlar.
(….)glikojen hayvanların yanı sıra mantar ve bakterilerdede görülen bir polisakkarittir.
(….)Monosakkaritlerden (5C)lu heksoz grubu şekerlerin;yönetici moleküllerin yapısına katılması açısından önemlidirler.
(….)canlıların en küçük birimi hücredir.
(….)bütün canlılar solunum yaparlar.
(.....)inorganik bileşikler sindirime uğrarlar.
(….)Genç bir bireyden ergin bir birey oluncaya kadar geçen sürece büyüme denir.
(….)Glikoz,fruktoz,galaktoz karbonhidratların disakkarit grubundan olup genel formülleri C6H12O6’dır.
(….)Canlıların hepsinde aktif hareket gözlenir.
(….)galaktoz monosakkariti, bitkilerde bulunur.
(….)A,D,E,K vitaminleri yağda çözünürler.
(…..)(6C)’lu monosakkaritler enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
(….)amip,öglana,bakteriler bir hücreli canlılara örnektir
(….)Maltoz ve sükroz bitkisel , laktoz ise hayvansal disakkaritlerdir.

Doğru yanlışlar 1 puan*25=25 puan
Boşluk doldurmalar 2puan*16=32puan
SINAV SÜRESİ 40’DIR. BAŞARILAR
Load disqus comments

0 Yorumlarınız