8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Bu sınav; Klasik, boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme, çoktan seçmeli gibi soru gruplarından oluşturulmuştur. Soruların puan değerleri yanlarında yer almaktadır. Lütfen soruları dikkatli okuyun! Başarılar dilerim.


,Küçük bir zenci çocuk şehrin lunaparkında dolaşırken bir satıcının elindeki balonları seyre dalmıştı. Her renkten ve her biçimden balonlar ışıl ışıl parlıyordu. Derken, birdenbire kırmızı bir balon kazara bağlandığı yerden kurtularak havada uçtu, uçtu, uçtu ve nihayet aşağıdan seçilemeyecek kadar yükseldikten sonra gözden kayboldu.
Bu manzarayı seyretmek için öyle bir insan kalabalığı toplanmıştı ki, satıcı bir tane daha bırakmanın iyi bir reklâm olacağını düşünerek havaya parlak sarı renkte bir balon daha bıraktı. Arkasından bir tanede beyazını çözdü. Küçük zenci çocuk oturduğu yerden büyük bir hayranlık içinde ardı ardına uçan rengârenk balonları seyrettikten sonra;
“Baloncu amca” dedi. “Acaba bir tanede siyah renkte balon bıraksanız, ötekiler kadar yükselir mi?”
Baloncu adam, anlayışlı bir bakışla çocuğa tebessüm ederek, siyah renkli bir balon çözdü. Parmaklarını gevşetip onu da boşluğa bırakırken:
“Yavrum” dedi, “Bizi yükselten dışımızdaki renk değil, içimizdeki cevherdir.” dedi.

  1. Aşağıdaki dört soruyu metinden yola çıkarak cevaplayınız. (20 Puan)
  1. Yukarıdaki parçada insani değerlerden hangilerine yer verilmiştir?  1. Küçük çocuk baloncudan siyah renkli balonu gökyüzüne bırakmasını neden istemiş olabilir?  1. Bu parçaya bir başlık vermek isteseniz, hangi başlığı yazardınız?  1. Baloncu “Bizi yükselten dışımızdaki renk değil, içimizdeki cevherdir.” sözüyle küçük çocuğa ne demek istemiş olabilir?

B.Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek yanlış ifadeleri doğrularıyla düzeltiniz. ( 20 Puan )
( ) İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir.
……………………………………………………………………………………………………………
( ) Ön yargı, dışlama, aşağılama gibi olumsuz tavır ve davranışlar, başkalarındaki olumlu özelliklerin fark edilmesine katkı sağlar.
……………………………………………………………………………………………………………
( ) İnsan hakları uluslararası sözleşmeler, yasalar vb. hukuki düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.
……………………………………………………………………………………………………………
( ) Birlikte yaşama isteğinde olan kişiler, kendini toplumun veya dünyadaki insanlardan soyutlaması gerekir.
..........................................................................................................................
( ) Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
……………………………………………………………………………………………………………………….


B-Yukarıda verilen kavramlar hangi söze uyuyorsa onun karşısındaki kareye yazınız. (20 puan)
İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir. (J.S.Mill)


Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)


İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.Varrar)


Bir insan başka bir insana eşit olmayabilir ama her zaman aynı cinstendir.(De Bonold)


İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)


İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)


”Senin” ve “benim” kelimeleri ortadan kaldırılsaydı insanlar barış içinde yaşarlardı. (Anaksagonos)


İnsanlar istediklerine inanırlar. (Sezar)


Bencil bir insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)


Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum?
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım?
Âşık Veysel


Âşık Veysel, yandaki sözleriyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.20 Puan

1.Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise başına “D” yanlış ise başına “Y” yazınız (20Puan)


İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir.


Zengin ya da fakir olması, ten rengi, ırkı, inancı, statüsü vb. unsurlar insanın değerini belirler.


Önyargılı davranmak karşımızdakine hak ettiği değeri vermeyi engeller.


Arkadaşlarımızın zaman zaman olumsuz tavırları olabilir, buna rağmen onlar değerli değildir.


Ön yargı, dışlama, aşağılama gibi olumsuz tavırlar, arkadaşlarınızın ve diğer insanların değerli olduğunu anlamanızı engeller.


İnsanları olduğu gibi kabul etmeli ve onlara değer vermeliyiz.


Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.


İnsan hakları herkes için geçerli, evrensel ve tüm insanlığın ortak değeridir.


İnsan hakları uluslararası sözleşmeler, yasalar vb. hukuki düzenlemelerle güvence altına alınmamıştır.


Hiçbir insana zor kullanılamaz! Baskı uygulanamaz!


Load disqus comments

0 Yorumlarınız