8. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAVI
1)
Yukarıda ilk üç adımı verilen fraktalın sonraki adımını çiziniz.(5 puan)

2)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) yazınız.(15 puan)
(…..)Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
(…..)Negatif sayıların tek kuvvetleri negatiftir.
(…..)1’in bütün kuvvetleri 0’dır.
(…..)sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı(0) kuvveti 1’dir.
(…..)Üssün üssü olduğunda üsler birbiri ile çarpılır.

3) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(9 Puan)
a) Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılırken çarpanların kuvvetleri ……………….………
b) Aynı şeklin belli bir oranda büyütülmesi veya küçültülmesi ile oluşan örüntülere………………..denir
c)Bir şeklin belli bir yönde, belli bir miktar yerdeğiştirmesine…………………………denir.
4)Bir sınıfta bulunan öğrencilerin bir günde okudukları sayfa sayıları şöyledir:
34,17,10,25,38,12,13,13,10,32,30,34,35,21,20,21
38,33,34,16,15,15,18
Buna göre sınıftaki öğrencilerin histogram grafiğini çiziniz.(15 puan)

5) A(2,-4) noktasının orjin etrafında saat yönünde ve saatin tersi yönde 90 derece döndürülmesi ile oluşan görüntülerini bulunuz.(9 puan)
6) Koordinat düzleminde M(3,-2) noktasının x ve y eksenine göre yansımaları olan M’ ve M” noktalarının koordinatlarını bulunuz.(10 puan)


9)Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimlerini yazınız.(12 puan)
a)5 000 000 000 000=………………………………………………
b)0,000000026=……………………………………………………….
C)870000000000=…………………………………………………….
d)0,0000063=……………………………………………………………
10) 5 tane 2 nin yan yana çarpımı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir.(5 puan)
A)101 B) 25 C)52 D)110

11) 227 işleminin sonucu bulunuz. (5 puan)
215


12) 56. 5-2 işleminin sonucunu bulunuz(5 puan)

53
Load disqus comments

0 Yorumlarınız