8. Sınıf İnkilap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. SINAVI
AD: SOYAD: NUMARA:
SORULAR
1- Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal’e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmişti. Bu paragrafta Atatürk’ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur?
A)Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması
B)Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması
C)Büyük ülkülere sahip olması
D)Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışma
2-Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde aşağıdaki aydınlardan hangisi etkili olmamıştır?
A)Ziya Gökalp B)Mehmet Emin Yurdakul
C)Halide Edip Adıvar D)Namık Kemal
3-Mustafa Kemal’in öğrenim amacıyla bulunduğu şehirler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A)Şam – Sofya – Derne B)Muş – Bitlis – Çanakkale C)Selanik – Manastır – İstanbul D)Diyarbakır – Samsun – Adana
4-.Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden birisi değildir?
A)Almanya B)Bulgaristan
C)Devleti Aliye-i Osmaniye( Osmanlı Devleti ) D)Avustralya
5-Aşağıdakilerden hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?
A)Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır B)Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur
C)Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır D) Ticaretin az geliştiği bölgedir
6-Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?
A)Galiçya B) Trablusgap C)Kafkas D) Çanakkale
7- Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinden değildir?
A)Almanya B)Fransa C)Rusya D)İngiltere
8-‘’Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere,Türk milletine canımı vereceğim’’
Atatürk’ün bu sözünden O’nun hangi kişilik özelliğini çıkarabiliriz?
A)Kararlılığı B) Vatanseverliği
C) Yenilikçiliği D)İleri görüşlülüğü

9-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in liderliğinin en çok ön plana çıktığı olaydır?
A)Çanakkale Savaşları B)Balkan Savaşları
C)Trablusgarp Savaşları D)Vatan veHürriyet Cemiyeti’nin kuruluşu

10-Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenip,tarih bilincinin oluşmaya başladığı okul hangisidir?
A)Şemsi Efendi Mektebi B)Askeri Rüştiye
C)Askeri İdadi D)Harp Okulu ve Harp Akademisi
11-Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’na sonradan katılan devletlerden biri değidir?
A)Sırbistan B)Brezilya
C)Romanya D)Avustralya
12-Mustafa Kemal Derne ve Tobruk da başarı kazandığı halde bırakmak zorunda kaldığımız toprağımız neresidir?
A)Suriye B)Trablusgarp C)Yunanistan D)Sofya
13-Başlangıçta İttifak Devletleri arasında yer alan,Batı Anadolu’nun vaad edilmesi üzerine İtilaf Devletleri arasına katılan devlet hangisidir?
A)Yunanistan B)Fransa C)İtalya D)Romanya
14-Birinci Dünya Savaşı’nın çıkış sebebi olan ve 28 Haziran 1914 tarihinde gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fransız İhtilali
B)Sanayi İnkılabı
C)Saraybosna da Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı ve eşinin bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
D)Panslavist hareketler
15-Birinci Dünya Savaşında amacı Boğazlar’ı ele geçirmek ve İstanbul merkezli bir Slav İmparatorluğu kurmak olan devlet hangisidir?
A)Rusya B)İngiltere C)Fransa D)Yunanistan

16-31 Mart Olayında orduda ……………………………..……görevini Mustafa Kemal üstlenmişti.
17-Uşi Antlaşması………………........................Savaşları’nın çıkması üzerine ………………….……….……….ile…………….…………….…….…yılında imzalanmıştır.
18-Dört şehir günümüzde hangi devletlerin toprakları içerisinde yer alır?
Selanik……………….………………..…………...Manastır…….………….……..……
İstanbul……………….…………………………....Sofya……………….……….….……..
19-Mustafa Kemalin doğduğu dönemde ………………………………………………………….nin yaydığı milliyetçilik akımından dolayı Osmanlı da azınlıklar ayaklanmıştır.
20-Atatürk ün annesi Zübeyde Hanım oğlunun ……………… ……….……..………ne gitmesini babası ise daha modern eğitim veren ……………….………………...………….. …..Okulu na gitmesini istemiştir.


Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (ATATÜRK)
NOT:Her sorunun doğru cevabı 5 puandır
SıNAV SÜRESİ BİR DERS SAATİDİR (40DAKİKA)


BAŞARILAR DİLERİM Ünal ÇOMAK
1)B 9)A orduda kurmay başkanlığı görevini
2)C 10)C balkan savaşlarının çıkması üzerine italya ile 1912 yılında
3)C 11)D Selanik Yunanistan,manastır Makedonya,İstanbul türkiye,sofya bulgaristan
4)D 12-B Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı
5)D 13-C Zübeyde hanım mahalle mektebine babası Şemsi efendi mektebine
6)A 14-C
7)A 15-A

8)B
Load disqus comments

0 Yorumlarınız