8. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
Adı ve soyadı :
Sınıfı :
No :

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz.(20x5=100)

1. Aşağıdaki genotiplerden hangisi bir kadının cinsiyetini belirtir?
A) Aa B) XY C) AB D) XX
2. Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen kalıtsal hastalıklardan değildir?
A) Hemofili B) Renk Körlüğü
C) Down sendromu D) Ebola

3. A-G-G-T-C-A-C şeklinde dizilime sahip DNA zincirinin karşı zincirindeki dizilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) C-C-T-A-G-T-G B) C-C-C-G-G-A-A
C) A-T-T-C-G-A-A D) T-C-C-A-G-T-G

4. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir? A) Saç rengi B) Renk körlüğü
C) Saç uzunluğu D) Kan grubu
5. 1500 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 250 adet timin(T) bulunmaktadır. Bu zincirde kaç adet sitozin (C) bulunur?
A) 350 B) 400 C) 500 D) 1500
6. Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnektir?
A) Güneş etkisiyle derideki bronzlaşma.
B) Keçilerde dört boynuzluluk
C) Kaza sonucu kolunu kaybetmek
D) Saçını boyamak
7. Mayoz bölünme sırasında kromozomlar birbirine sarılır ve aralarında parça değişimi olur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın canlılar için önemini belirtir?
A) Hücre bölünmesini hızlandırır. B) Canlıların büyümesinde etkili olur. C) Canlılarda çeşitliliği sağlar. D) Aynı hücrelerin oluşmasını sağlar

8. I-Gen II-Kromozom III-Nükleotit IV-DNA
Kalıtımda görevli olan moleküllerin küçükten büyüğe doğru sırası nasıldır?

A ) III-I-IV-II B ) I-II-III-IV
C ) IV-III-II-I D ) III-IV-II-I
9. Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir hücreli canlıların çoğalmasını sağlar B) Oluşan hücreler birbirinin aynısıdır C) Kromozom sayısı değişmez D) Oluşan hücreler birbirinden farklıdır
10. Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır? A) DNA ‘nın eşlenmesi B) Parça değişimi C) Oluşan hücre sayısı D) Oluşan hücrelerin genetik yapısı

11. Melez kıvırcık saçlı bir baba ile düz saçlı annenin çocuklarının yüzde kaçı düz saçlı olur?(kıvırcık=A, düz=a)
A) %25 B) %50 C) %75 D) %100
12. Elmanın üzerine konan bir tane bakteri her 20 dakikada bir mitoz bölünme geçirerek çoğalmaktadır. Buna göre;60 dakikada kaç yeni bakteri oluşur?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
13. Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnektir?
A) Down sendromu B) Altı parmaklılık C) Van kedisinin gözleri D) Derinin bronzlaşması
14. Bir hücre 2 kez mitoz 1 kez mayoz bölünme geçirirse kaç hücre oluşur?
A) 16 B) 14 C) 12 D) 10
15. DNA’nın yapısı incelendiğinde aşağıdaki- lerden hangisiyle karşılaşılmaz?
A) Adenin B) Şeker C) Fosfor D) Tuz
I. İki yeni hücre oluşması
II. Hücrenin boğumlanması
III. Kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi
IV. DNA' nın kendini eşlemesi
V.Kromozomların kutuplara çekilmesi
16. Yukarıda karışık olarak verilen mitoz bölünmede gerçekleşen olayların doğru sıralaması hangi seçenekteki gibidir?
A) IV ,I, III, V ve II B) I, III, V, II ve IV
C) IV,III, V, II ve I D) I, V, III, II ve IV

17. Beş parmaklı melez anne ve melez babanın doğacak çocuklarının 6 parmaklı olma ihtimali nedir?(beş parmak geni:B, altı parmak geni:b)
A) %25 B) %50 C) %75 D) %100

18. Canlıların farklı yaşam koşullarına ayak uyması için kazandığı kalıtsal özelliklere ………. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Modifikasyon B) Adaptasyon C) Mutasyon D) Darvin

19. Siyah gözlü bir anne ile siyah gözlü bir babanın, yeşil gözlü bir çocuğu olduğuna göre; anne ve babanın genotipleri nasıl olmalıdır? (siyah göz:D , yeşil göz:d)
A) Dd x Dd B) DD x DD C) dd x dd D) DD x dd

20. Bir DNA molekülünde adenin(A) karşısına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Sitozin B) Ganin C) Ahmet D) Timin

NOT: Cevaplarınızı optiğe işaretlemeyi unutmayın!OPTİK
1
A
B
C
D
2
A
B
C
D
3
A
B
C
D
4
A
B
C
D
5
A
B
C
D
6
A
B
C
D
7
A
B
C
D
8
A
B
C
D
9
A
B
C
D
10
A
B
C
D
11
A
B
C
D
12
A
B
C
D
13
A
B
C
D
14
A
B
C
D
15
A
B
C
D
16
A
B
C
D
17
A
B
C
D
18
A
B
C
D
19
A
B
C
D
20
A
B
C
D


Load disqus comments

0 Yorumlarınız