12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. SINIF 1.DÖNEM TÜRK EDEBİYATI I. YAZILI SORULARI
1. Aşağıdaki cümlelerin karşılarına doğru olan (D) yanlış olana (Y) yazınız. (20 p)
 • Cumhuriyet Dönem edebiyatında dil, konuşma diline yaklaşmıştır. ( )
 • Cumhuriyet Dönemi edebiyatında Anadolu coğrafyası, Anadolu insanının yüceliği Batılılaşma, Atatürk ilke ve inkılâpları yoğun olarak işlenmiştir. ( )
 • Cumhuriyet dönemi edebiyatında realizm ön plandadır. ( )
 • Öğretici metinlerde güdülen temel amaç etkileyiciliktir. ( )
 • Tarihsel olayları konu alan metinlere tarihi metin denir. ( )
 • Denemeler nesnel anlatımlı metinlerdir. ( )
 • Öz şiir anlayışını benimseyen şairlerde biçim kaygısı görülmez. ( )
 • Öz şiir anlayışının ilk belirtileri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’de görülmüştür. ( )
 • Öz şiir anlayışında toplumsal konular işlenmiştir. ( )
 • Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerde amaç sanatsal kaygıdır. ( )
2.  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda öğretici metinlerin yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini yazınız.(20p)
3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız. ( 20 p)
4. Nurullah Ataç Cumhuriyet Dönemi’nde en çok hangi türlerde ürünler vermiştir? (10 p)
5.Cumhuriyet döneminde “makale”nin gelişimi hakkında bilgi veriniz. ( 10 )
6. Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu
Su insanı boğar, ateş yakarmış
Her doğan günün bir dert olduğunu
İnsan bu yaşa gelince anlarmış
Cumhuriyet Döneminde yazılan şiir, biçim ve içerik yönünden hangi şiir anlayışının özelliklerini yansıtmaktadır? ( 10 p)
 1. Serbest nazım anlayışı
 2. Halk şiiri anlayışı
 3. Öz şiir anlayışı
 4. Toplumcu gerçekçi şiir
 5. Serbest nazım ve toplumcu şiir
7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde çıkan edebi topluluklardandır? (10 p)
A. Yeni Lisancılar B. İkinci Yeni C. Garipçiler

D. Beş Hececiler E. Yedi Meşaleciler
Load disqus comments

0 Yorumlarınız