12. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12 FEN A-B-C SINIFLARI I.DÖNEM I.KİMYA YAZILISI
B GRUBU
1) 15 A ile 9 B arasında oluşan bileşiğin;
a) Formülünü, b) Geometrik şeklini, c) Bağ açısını, d) Molekül içi polarlığını, e) Moleküllerarası polarlığını yazınız.

2) H H H
I I I
I- H – C – C – C - H II- H 2 C = CH – CH2 - OH III- H 2 C ­= CH – NH2
I I I
H H H
Moleküllerinden hangileri hem sp3 hibriti, hem de hidrojen bağı içerir? Niçin?


CH3 CH3
I I
3) HC = C - CH – C = CH2 Bileşiği için;
1 2 3 4 5

a) C’lar hangi hibrit türünü içerir? b) Toplam molekül kaç pi ( ), kaç sigma ( ) bağı içerir?

4) He , H2O , CO2 , BF3 , SiC( k) , Au Atom ve moleküllerinin;

a) Kaynama noktalarını; b) Buhar basınçlarını; c) Moleküller arası bağ kuvvetini
büyükten küçüğe sıralayınız. ( He= 4, H=1, O=16, B=10, F=19, C=12, Au=237, Si =28 )


5) Yapısında C, H ve O bulunan organik bileşiğin 18 gramı yakıldığında 0,6 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşmaktadır. Bileşiğin 0,2 molü 36 gram ise molekül formülü nedir? (C=12, H=1, O=16 )

6)CnH2nO3 bileşiğinin 9 gramında 4,8 gram oksijen varsa n=? (C=12, H=1, O=16 )


F
ı
7) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 - F ve CH3 – C – CH3 Alkil halojenürlerden Würtz Sentesiyle hangi alkanlar
I
CH3
elde edilebilir? Reaksiyon denklemlerini yazınız. Adlarını yazınız.8) CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan bir karışımın normal koşullarda 11,2 litresi 12,2 gramdır. Buna göre karışımdaki CH4 gazının molce yüzdesi nedir? (C=12, H=1 )9) Aşağıdaki bileşiklerin adlandırılmasını IUPAC sistemine göre yapınız.

C2 H5 C3 H7
I I
a) CH3 – CH – CH2 – CH – CH3 b)
c) CH3 – CH(CH3) – C(CH3)2 – CH3


d) CH3 – C(CH2)5 – CH(CH3 ) - CH3
10) Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.

a)3-etil, 2,5 di metil bütan b) neo- hegzan c)izopropil siklobütan

d) 1 Br, 3 etil, 4 metil siklohegzan


Load disqus comments

0 Yorumlarınız