12. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12 FEN A-B-C SINIFLARI I.DÖNEM I.KİMYA YAZILISI
B GRUBU
1) 15 A ile 9 B arasında oluşan bileşiğin;
a) Formülünü, b) Geometrik şeklini, c) Bağ açısını, d) Molekül içi polarlığını, e) Moleküllerarası polarlığını yazınız.





2) H H H
I I I
I- H – C – C – C - H II- H 2 C = CH – CH2 - OH III- H 2 C ­= CH – NH2
I I I
H H H
Moleküllerinden hangileri hem sp3 hibriti, hem de hidrojen bağı içerir? Niçin?










CH3 CH3
I I
3) HC = C - CH – C = CH2 Bileşiği için;
1 2 3 4 5

a) C’lar hangi hibrit türünü içerir? b) Toplam molekül kaç pi ( ), kaç sigma ( ) bağı içerir?









4) He , H2O , CO2 , BF3 , SiC( k) , Au Atom ve moleküllerinin;

a) Kaynama noktalarını; b) Buhar basınçlarını; c) Moleküller arası bağ kuvvetini
büyükten küçüğe sıralayınız. ( He= 4, H=1, O=16, B=10, F=19, C=12, Au=237, Si =28 )






5) Yapısında C, H ve O bulunan organik bileşiğin 18 gramı yakıldığında 0,6 mol CO2 ve 0,6 mol H2O oluşmaktadır. Bileşiğin 0,2 molü 36 gram ise molekül formülü nedir? (C=12, H=1, O=16 )





6)CnH2nO3 bileşiğinin 9 gramında 4,8 gram oksijen varsa n=? (C=12, H=1, O=16 )






F
ı
7) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 - F ve CH3 – C – CH3 Alkil halojenürlerden Würtz Sentesiyle hangi alkanlar
I
CH3
elde edilebilir? Reaksiyon denklemlerini yazınız. Adlarını yazınız.







8) CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan bir karışımın normal koşullarda 11,2 litresi 12,2 gramdır. Buna göre karışımdaki CH4 gazının molce yüzdesi nedir? (C=12, H=1 )







9) Aşağıdaki bileşiklerin adlandırılmasını IUPAC sistemine göre yapınız.

C2 H5 C3 H7
I I
a) CH3 – CH – CH2 – CH – CH3 b)




c) CH3 – CH(CH3) – C(CH3)2 – CH3


d) CH3 – C(CH2)5 – CH(CH3 ) - CH3




10) Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.

a)3-etil, 2,5 di metil bütan b) neo- hegzan c)izopropil siklobütan





d) 1 Br, 3 etil, 4 metil siklohegzan


Load disqus comments

0 Yorumlarınız