12. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Özdeş K,L,M mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda tutuluyor. L mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde kayarak M’ye yapışıyor. Buna göre, mıknatısların 1,2,3,4 numaralı kutupları nasıl adlandırılabilir?Birbirine parelel ve sonsuz uzunlukta iki iletkenden zıt yönde İ ve 2İ şiddetlerinde elektrik akımı geçiyor.Şekildeki K ve L noktalarında oluşan manyetik alanlarının büyüklüğü BK ve BL’dir. Buna göre BK / BL oranı kaçtır?


 İletken bir XY çubuğu, manyetik alanın sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olduğu bir bölgede durmaktadır. Şekildeki X ucunun ( + ), Y ucunun da ( - ) elektrikle yüklenebilmesi için çubuk hangi yönde ötelenme hareketi yapmalıdır? Açıklayarak belirtiniz.
Şekil düzleminde M telinin L teline uyguladığı manyetik kuvveti F ise,L teline uygulanan toplam manyetik kuvvet kaç F’dir? (Teller birbirine parelel)

Düzgün B manyetik alanı içine 2m,m kütleli X,Y yüklü parçacıkları v ve 2v hızları ile şekildeki gibi fırlatılıyor. Yüklü parçacıkların izledikleri dairesel yörüngelerin yarıçapları oranı rx / ry kaçtır?K iletken çerçevesi B1 manyetik alan bölgesine v hızı ile girerken, L iletken çarçevesi B2 manyetik alan bölgesinden v hızı ile çıkmaktadır. Buna göre iletken çerçevelerde oluşan indüksiyon akımlarının yönlerini açıklayarak çiziniz.


S.6 Şiddeti 1.10-4 Wb/m2 olan bir manyetik alan içerisinde alan çizgileriyle 300 ‘lik açı yapan 0,4 m2 ‘lik bir yüzeyden geçen manyetik akı kaç wb’dir?( cos300 = 0,87 , cos600=0,5 )

S.7 Manyetik alan şiddeti 4.10-5 Wb/m2 olduğu bir yerde eğilme açısı 370 ‘dir.Buna göre , manyetik alanın bu yerdeki yatay ve düşey bileşenlerini bulunuz.(Sin370 = 0,6; cos370 = 0,8 )Yukarıdaki gibi yerleştirilen mıknatısların manyetik alan çizgilerini çizerek gösteriniz.

 Şekildeki gibi çember biçiminde
bükülmüş tellerden içtekinden
İ1 = 2 A,dıştakinden İ2 =5A İ2 İ1
lik akımlar geçtiğinde merkez-
deki O noktasında bileşke
manyetik alan şiddeti sıfır oluyor. r1
Buna göre çembersel tellerin yarıçapları
oranı (r1 /r2)oranı kaçtır?


Load disqus comments

0 Yorumlarınız