12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1) Her canlı ………………… tadacaktırÂli İmran . 185. ayetinde bırakılan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilebilir?
a) ölümü b) rızkını c) hayatı d) ikramı

2) Aşağıdaki namazlardan hangisi rüku ve secdesi olmayan namazdır?
a) Cuma b) Bayram c) Cenaze d) Sabah

3) Her hayırlı işimize başlarken söylediğimiz kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sübhanallah b) Maşallah c) İnşallah d) Bismillah
4) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tanımladığı İslam’ın şartlarında yer almaz?
a) Kelime-i Şehadet b) Kitaplara inanmak
c) Oruç Tutmak d) Namaz Kılmak

5) İnsanın işlediği bir günah dolayısıyla Rabbinden özür dilemesini ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kader b) Ecel c) Tövbe d) Pişmanlık

6) ”Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat (Kıyamet) mutlaka gelecektir…” Ayeti bize neyi anlatmak istiyor.?
a) Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu
b) Tekrar dirilmenin gerçekleşeceğini
c) İnsanın çalışması gerektiğini
d) Her şeyin sonunun olduğunu

7) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir ?
a) Kelime-i şehadet b) Peygamberlere inanmak
c) Meleklere inanmak d) Ahiret gününe inanmak

8) Kur’an’a göre dünya hayatının en önemli özelliği nedir?
a) İnsanlar için bir barınma yeri olması
b) İnsan için bir sınav yeri olması
c) İnsan hayatını devam ettireceği yer olması
d) İnsanların çoğalma yeri olması

  1. I- Sadaka yı Cariye
II- Faydalı İlim
III- Hayırlı Evlat
IV- Şan - Şöhret
V - Servet
Bir insan öldükten sonra kendisiyle birlikte 3 şey onu takip eder. Bunlar yukarıda verilenlerden hangileridir?
a) I-II-V b) II-III-IV c) III-IV-V d) I-II-III

10) İnsanın dünya hayatını anlamlı kılan nedir?
a) İnsanın ünlü biri olarak yaşamasıdır
b) Dünyada her istediğine ulaşabilmektir.
c) Ahiretin tarlası olmasıdır.
d) Zenginlik ve bolluk içinde olmaktır.

11) İnsanın ölümden korkmasının iki temel sebebi vardır. Bunlardan birisi sevdiklerini ve sahip olduklarını kaybetme endişesi, diğeri ise ölümle yok olma korkusudur. Bu korku ve endişeyi aşmak için dinimizde insanın ne yapması emredilmiştir?
a) Sonunu düşünerek ailesine çok zaman ayırması
b) Kendisini oyunlarla, eğlencelerle meşgul etmesi
c) Arkadaşlar edinmesi, bol bol gezmesi
d) Ölümü sürekli hatırlayarak, ona hazırlanması
12) Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi vücudunda yaşadığı öldükten sonra dirilmesine doğrudan bir örnek olarak verilemez?

a) İnsanın uyuması ölüme, yeniden uyanması dirilişe işarettir.
b) İnsan vücudundaki hücreler iki yılda bir yenilenir.
c) Bitkilerin kök ve gövdeleri ile kış uykusuna yatan hayvanların uyanması gibi.
d) Vücuttan kesilen tırnak, saç vs. gibi şeylerin yerine yenilerinin gelmesi.

13) İslam öğretisine göre aşağıdakilerden hangisi hesap günü insana sorulacak sorulardan birisi değildir?
a) Ömrünü nerede geçirdiğinden,b) Malını helal yoldan kazanıp kazanmadığındanc) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,d) Hangi soydan geldiğinden

14) I- Ahiret hayatı o gün ile başlar.
II- Genel bir yok oluş ve yeniden dirilişle birlikte gelişecek Haşir, Hesap, Mizan, Cennet ve Cehennem gibi olaylar hep o günden sonra meydana gelir.
Yukarıda “ o gün” olarak bahsedilen gün, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahiret günü b) Kıyamet günüc) Kabir günü d) Mizan günü
15) Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.”(Bakara,286) ayetinde vurgulanan nedir?
a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.
b) Herkes ağırlı­ğı­na göre yük taşır.
c) Hepimiz, ağır sorumluluk altın­dayız.
d) Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine getirebileceğinden fazla değildir.

16) Sübhaneke duasında sadece Cenaze namazında okunan kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Celle senâük b) Teâlâ ceddük
c) Tebârekesmük d) Allahümme ve bi hamdik

17) Evlilik, Sünnet, Cenaze gibi törenlerde 15. yy.’dan beri gelenekselleşmiş bir âdetimiz olan Mevlid’i kim kaleme almıştır?
a) Yunus Emre b) Mevlana
c) Süleyman Çelebi d) Mehmet Akif

18) Ölüm’ü, düğün gecesi (Şeb’i Arus) olarak gören ünlü düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hacı Bayram Veli b) Mevlana Celaleddin-i Rûmi.c) Yunus Emre d) Hacı Bektaş-ı Veli

19) “Kim zerre kadar ……işlemişse onu görecektir; kim de zerre kadar …… işlemişse onu görecektir.” (Zil­zal,7,8) ayetindeki boşluklara hangi kelime­ler gel­melidir?
a) Hayır - şer b) Güzellik - çirkinlik
c) Haram - helal d) Gü­nah - Şer
20 Aşağıdakilerden hangisi vefat eden bir müslümanın arkasından yapılmaması gereken bir davranıştır?
a) Allahtan rahmet dilemek
b) Cenazesine katılmak
c) Arkasından hatalarını söylemek

d) Yakınlarına başsağlığı dilemek
Load disqus comments

0 Yorumlarınız