11. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Adı Soyadı: A GRUBU Tarih:
No:
………./…….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………………………………… …………………………………….Lisesi


1) 

2)   eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısının imajiner kısmı ile reel kısmının toplamını bulunuz.
3) 
 karmaşık sayısının orjine olan uzaklığını bulunuz.
4) 


5) Kökleri a-3i ve 5+bi olan ikinci dereceden denklemi yazınız.
6)  

7)  
 eşitsizliğini sağlayan z karmaşık sayılarının görüntüsünü karmaşık düzlemde gösteriniz.8)  
 ise İm(z)=?


9)
  eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarının geometrik yerinin denklemini yazınız.


10)  
 karmaşık sayısının çarpmaya göre tersinin eşleniğini bulunuz.


Load disqus comments

0 Yorumlarınız