10. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

I)Aşağıdaki soruları Yanlış (Y)/ Doğru (D) olarak yanıtlayınız.(Her soru 2 puan)

(...)Katottan anota doğru giden elektrik akımına kanal ışınları denir.
(…)Bohr atomundaki bir elektron belirli yörüngelerle kısıtlıdır.
(…)Heisenberge göre, elektronun aynı anda hem hızı hemde yeri saptanır.
(…)Thomon atom modelini üzümlü keke benzetmiştir.
(…)Elektrolizde indirgenmenin olduğu elektrot anottur.
(…)Bir orbital zıt spinli en fazla iki elektron alabilir.

II)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (Her soru 2 puan)

a)Bir atom yada iyonun son orbital türünün tam dolu yada yarı dolu olması durumunda atomun gösterdiği özelliğe ………………………………denir.
b)s orbitali…..p orbitali…….d orbitali……….f orbitali……….tanedir.
c)Davidson ve Germer bir kristalden yansıyanelektronların fotoğrafta…………….şeklini verdiğini gösterdiler.
d)Elektron uyarıldığında bulunduğu ………………bir üst………………..geçer.
e)Bohr modeline göre elektron yalnız belli…………………..bulunabilir.
f)Thomson katot ışınlarının ………oranını ölçtü.

III) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-)Aşağıdaki birimleri metreye çeviriniz.(4 puan)
10-3cm……………metre
104nm…………….metre
104pm…………….metre
104A0……………..metre

2)Bir yeşil ışığın frekansı 500 nm dir.Bu ışığın dalga boyunu hesaplayınız. (5 puan)3)Dalga boyu 20 cm ve frekansı 84 Hz olan dalganın hızını hesaplayınız(5 puan)
4)Hidrojenin elektronunun 1.yörüngeden 3. yörüngeye uyarılması için
a)Gereken enerjiyi
b)Elektronun soğurduğu ışığın dalga boyunu
hesaplayınız.(h=6,63.10-34Jsn RH=2,18. 10-18) (8 puan)

5)Bir elektrona eşlik eden de Broglie dalga boyu 2.10-10m ise elektron dalgasının hızı kaç m/sn’dir?
(me=9,1.10-31kg , h=6,62.10-34 ) (8 puan)6)CuSO4 çözeltisi elektroliz edilirken devreden 9650 coulombyük geçiriliyor. Buna göre katotta kaç gram Cu toplanır?(Cu=64) (5 puan)

7)Aşağıdaki atom veya iyonların elektron dağılımlarını yaparak orbital şemalarını çiziniz.Küresel simetrik olup olmadıklarını yazınız. (10 puan)
a) 12Mg :b) 24Cr:c) 33As+3 :d) 22Ti :
8) Rutherford atom modelini açıklayınız? (7 puan)


9) 3p orbitalinde bulunan elektronların üç kuantum sayısını belirtiniz. (4 puan)

IVAşağıdaki test sorularını cevaplayınız.
(Her soru 4 puan)Load disqus comments

0 Yorumlarınız