10. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

A.Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadelerle doldurunuz?( 18 puan)
 • Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar üretmeye çalışan bilim dalına……………………….. denir
 • Fiziksel olayların incelenmesinde …………………….. gözlemler, ……………………………… gözlemlere göre daha objektif ve kesin bilgiler ortaya koyar.
 • Birim ,sayı ve yöne sahip olan niceliklere………………………………………………… denir.
 • Ölçüm sonucunun gerçek değerden farklı olmasına ………………………………………………. denir.
 • Doğruluğu deneylerle kanıtlanmış olan hipotezlere ……………………………… denir.
 • Aynı iş’i en kısa sürede ya da daha hızlı yapılmasına fiziksel anlamda………………………. denir
B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına (D) yanlış olanların karşısına (Y) yazınız.( 24 puan)
 • Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülür.( )
 • Çevremizdeki cisimleri nasıl gördüğümüzü, fiziğin alt bilim dalı olan manyetizma açıklar. ( )
 • Öz kütle türetilmiş bir fiziksel büyüklüktür.( )
 • Yer değiştirme vektör el bir fiziksel büyüklüktür. ( )
 • Kontrollü deneyler yapılmadan önce, eldeki verilerden sonuç çıkarılır. ( )
 • Bilimsel bir hipotez, incelenen probleme bir ölçüde cevap verebilmeli.( )
 • Bilimsel Yasalar, bilimsel teorilerden daha üst bilgilerdir.( )
 • Fizik doğrudan gözlenemeyen olgu ve olayları da ha iyi anlaşılabilmesi için modellemeden yararlanır.( )
C. Aşağıda bilimsel hata ile ilgili örnekler verilmiştir. Kavram haritasındaki kutucuklara bilimsel hataların isimlerini yazınız?(8 puan)
 1. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 160 mm-Hg olarak ölçülmesi.
 2. Bir cismin boyunu önce ip ile sonrada ipin uzunluğunun cetvelle ölçülmesi.
 3. Bir cismin kutuptaki ağırlığı ile ekvator bölgesindeki ağırlığının farklı ölçülmesi
 4. Aynı termometre ile çocuğun ateşinin her defasında farklı ölçülmesiD.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız?


 1. . Şekildeki eşit kollu terazi dengede olduğuna göre K cisminin
kütlesi kaç gram’dır? ( 10 puan)


Celsius termometresi 127OC gösterdiğinde Kelvin termometresi kaç OK ‘yi gösterir?
( 10 puan)


 1. Boyu 250 cm olan yayın üzerine 20 kg kütleli cisim konulduğunda yayın
boyu 50 cm olarak ölçülüyor. Sıkışan yayın yaptığı iş kaç Jouledir?
( g = 10 m/ sn2 alınız.) ( 10 puan )
 1. Şekildeki kamyon 6 kg kütleli cismi 3 dakikada 30 metre
yukarıya çektiğine göre kamyonun gücü kaç Wattır?
( 20 puan) ( g = 10 m/sn2 alınız)

Load disqus comments

0 Yorumlarınız