10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1) “Varlıklardan hiçbirine benzemez. O, düşündüğümüz her şeyin ötesindedir” anlamındaki Allah’ın sıfatı nedir?
a) Muhalefetün lil havadis
b) Vücut
c) Kıyam bi nefsihi
d) Kıdem

2) Aşağıdaki Peygamberlerden hangisine Zebur isimli kutsal kitap verilmiştir?
a) Hz. İsa b) Hz. Musa
c) Hz. Adem d) Hz. Davut

3) Aşağıdakilerden hangisi, suhuf denilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitapçık gönderilen peygamber değildir?
a) Hz.Adem b) Hz. İsa
c) Hz.İdris d) Hz. İbrahim
4) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin sıfatlarından değildir?
a) Güvenilir olmak b) Tebliğ
c) Günah işlemek d) Emanet

5) Kur’an-ı Kerim Allah’u Teâlâ’nın hangi sıfatının tecellisidir?
a) Kıdem b) Kelam c) Hayat d) Basar

6) Aşağıdakilerin hangisinin anlamı; “işlediği bir günah veya hatadan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar vermektir.”
a) Farz b) İman
c) Sünnet d) Tövbe
7) Aşağıdakilerden hangisinin anlamı “Allah’ın varlığının sonu yoktur, Allah ebedidir.(Sonsuzdur)”
a) Beka b) Vahdaniyet
c) Vücut d) Kıdem
8) Aşağıdakilerden hangisi vahiy getiren melektir?
a) Azrail b) İsrafil
c) Cebrail d) Mikail
9) Sadece Allah’ta bulunan başka mahlûklarda bulunmayan sıfatlara ne denir?
a) Subutî sıfatlar
b) Celalî sıfatlar
c) Cemalî sıfatlar
d) Zâti sıfatlar

10) İnsanların davranışlarını kayıt eden melekler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Münker-Nekir b) Hafaza
c) Kiramen Katibîn d) Mikail

11) Aşağıdakilerden hangisi Hatem’ül Enbiyadır (Peygamberlerin sonuncusu)dur?
a) Hz.Muhammed
b) Hz.Davut
c) Hz.Musa
d) Hz.İsa

12) Aşağıdakilerden hangisi ahiretle ilgili bir kavram değildir?
a) Kıyamet b) Kıyam
c) Mizan d) Mahşer

13) Aşağıdaki Allah’ın isimlerinden hangisi diğerlerinden tür olarak farklıdır ?
a) Gafur b) Settar
c) Tevvab d) Samed

14) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin tanımladığı İslam’ın şartlarında yer almaz?
a) Kelime-i Şehadet
b) Meleklere inanmak
c) Oruç Tutmak
d) Namaz Kılmak

15) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir ?
a) Kelime-i şehadet
b) Peygamberlere inanmak
c) Meleklere inanmak
d) Ahiret gününe inanmak
16) Aşağıdakilerden hangisi kaderle ilgili kavram değildir?
a) İrade b) Tevekkül
c) Kaza d) Mahşer

17) Aşağıdakilerden hangisi “Varlığı kendinden olan kimseye muhtaç olmayan” anlamına gelir?
a) Kıyam bi nefsihi
b) Kıdem
c) Muhalefetün lil havadis
d) Semi’

18) Aşağıdaki Esma-i Hüsna’dan hangisi Allah’ın hayat verme anlamına gelen ismidir?
a) Kadir b) Muhyi c) Alîm d) Rahman


19) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sübûtî sıfatlarından değildir?
a) Hayat b) İlim
c) Sem’i d) Vahdaniyet

20) Aşağıdakilerden hangisi insanla Allah arasındaki iletişim yollarından biri değildir?
a) Dua b) Kuran okumak
c) Türbe ziyareti d) İbadet
Load disqus comments

0 Yorumlarınız