Yapay Destan ile Doğal Destan Arasındaki Farklar Nelerdir?

1)Doğal destan anonimdir,Yapay destan anonim değildir , bir yazar ya da şair tarafından kaleme alınır.
2)Doğal destan çok eskileri anlatır,Yapay destan yakın tarihi anlatır.
3)Doğal destanda anlatıcının duyguları yoktur,Yapay destanda anlatıcının duyguları vardır.
4)Doğal destanda halkın katkısı vardır,Yapay destanda halkın katkısı yoktur.
5)Doğal destanı halk meydana getirir,Yapay destanı yazar kendi düşüncelerine göre yazar.
6)Doğal destan oluş yayılma derleme dönemlerine ayrılır,Yapay destan direkt kaleme alınır
Load disqus comments

0 Yorumlarınız