Yahya Kemal’in İfade Ettiği Eksiklik Günümüzde Başka İletişim Araçlarıyla Gideriliyor Mu?

Yahya Kemal’in ifade ettiği eksiklik günümüzde özellikle basın-yayın araçları ile internet gibi bilişsel iletişim araçları ile gideriliyor. Bu problemi görsel ve işitsel iletişim araçları, sanatsal iletişim araçları ( dans, resim, müzik… ) ve organizasyon iletişim araçları (  fuar, konferans… ) ile dile getirmek mümkündür.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız