Türklerin İslamiyet Öncesindeki Dinî, Siyasi, Ekonomik ve Askeri Hayatı

Devlet Yönetimi
Uygurlar dışında bütün Türk Devletleri göçebe yaşıyorlardı. Devleti yöneten kişiye hakan denirdi. Yönetim babadan oğula geçerdi.  Devlet, hanedanın ortak malı kabul edilirdi.
Hakanın yetkileri "Kurultay" denilen danışma meclisi ile sınırlandırılmıştı.
Ordu Durumları da İlk Türk devletlerinde kadın-erkek her Türk asker sayılırdı. Düzenli Türk ordusu Asya Hun İmparatoru Mete Han tarafından kuruldu.
Ordunun başında başbuğ denilen başkomutan bulunurdu.

Türklerde genel olarak tek tanrı inancı vardır. Bu Tanrı'ya " Gök Tengri" adı verilmiştir. Bunun yanında yer altında olan kara bir ruhtan da bahsedilir. İslamiyet’teki şeytanın varlığına benzeyen bir anlayış vardı. Şaman denilen Din adamları hastaları büyü ile iyileştirirlerdi. 
Load disqus comments

0 Yorumlarınız