Türklerin Düşünce Yapısı ile Türk Destanları Arasında Nasıl Bir İlgi Kurulabilir

Evet, kurulabilir. Türkler Gök tanrıya inanırlar. Gök tanrı inancı sosyal hayatın düzenlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Ülkeyi yönetecek kişileri Göktanrı’nın gönderdiğine inanılır.  Bu inanç ışığında da ağaca inen bir ışıktan bir insan doğar. 
Load disqus comments

0 Yorumlarınız