Topluma Açık Ya Da Kapalı Olan Tartışmaların Özellikleri Nelerdir?

    Tartışmanın özellikler
1. Tartışma konusunun önceden belirlenmesi,
2. önceden o konuda hazırlık yapması,
3. Konunun belli sorular çerçevesinde tek tek ele alınması,
4. Herkese eşit söz hakkı sağlanması,
5. Karşı görüşlerin hoşgörü ile karşılanması,
6. Herkese eşit sürenin verilmesi,
7. Grup üyelerini ilgilendiren ortak sorunu veya gereksinimi içermeli,
8. Tartışmaya katılanlar konu hakkında bilgi sahibi olmalı,
9. Tartışma konusu açık olarak belirlenmiş ve her üye tarafından anlaşılmış olmalı,

10. Farklı görüşlere açık olmalıdır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız