Tartışmanın Hazırlık Aşamaları Nelerdir?

1 - Tartışılacak konu seçilir                        
2 – Seçilen konuyla ilgili bilgiler toplanır
3 – Toplanan bilgiler önem derecesine göre sıraya koyulur          
4 – Gereksiz bilgiler ayıklanır.
5 – Tartışmanın planı hazırlanır

       Tartışmalarda hazırlanan plan bağlı kalınırsa konu dışına çıkılmamış olur ve düşüncelerimiz belli bir mantık sırasına göre savunmuş oluruz. Tartışma sırasında ortaya çıkabilecek durumlara göre planda küçük değişiklikler yapılabilir.


Load disqus comments

0 Yorumlarınız