Panelde Ele Alınabilecek Konular Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır?

Toplumun bir kısmını ya da geniş bir kitlesini kapsamanlı
Tartışmaya açık olmalı
Farklı açılardan ele alınabilecek yapıda olmaldır

Load disqus comments

0 Yorumlarınız