Panel Başkanının Görevleri Nelerdir?

  • Konuyu ortaya koymak.
  • Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek.
  • Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak.
  • Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek.
  • Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız