Münazara Nedir? Münazara Yapılış Biçimleri, Münazara Amacı

 MÜNAZARA

          Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı olarak tartışılmasına denir.
         Münazarada önemli olan doğruyu ortaya çıkarmak değil , verilen tezi en iyi biçimde savunmaktır. Münazara , bir anlamda konuşma yarışmasıdır. Münazaraya tartışı ve ayrışma gibi isimler de verilir.
         Münazara yolu ile öğrencilerin  , araştırma , konuşma ve eleştirme yetenekleri ile düşüncelerini düzenli bir biçimde açıklama güçlerinin geliştirilmesine çalışılır

                                                       Münazaraların Yapılış Biçimleri

    Üçer veya dörder kişilik iki grup arasında yapılır. Münazara gruplarında yer alacak öğrenciler belirlenir. Bir gruba konunun olumlu yönü diğer gruba olumsuz yönü verilir. Gruplar , konularıyla ilgili araştırma ve incelemelerini yaparlar. Grup üyeleri konunun çeşitli yönlerini aralarında paylaşırlar. Her biri kendi konusuyla ilgili araştırmalarını yapmaya başlar.( Gerekli kişilerle görüşme ,kitap gazete veya dergilerden araştırma yapma ) Daha sonra kendi bilgileri ve düşüncelerini belirlerler. Topladıkları bilgileri düzenleyip gereksiz olanlarını atarlar ve kalan bilgileri güzel bir biçimde sıraya koyarlar.
    Münazara başlamadan önce , öğretmenlerden veya öğrencilerden üç veya beş kişilik jüri seçilir. Münazara bu jürinin önünde yapılır. Konuşmaya hangi gurubun başlayacağı , konuşmaların süresi , konuşmaların ne şekilde değerlendirileceği jüri tarafından belirlenir. Grup temsilcileri karşılıklı olarak 5-7 dakika süre ile söz alıp konuşurlar. Konuşmalar sırasında karşı taraf dikkatle dinleyip notlar alır. Bir sonraki konuşmacı kendinden önce konuşanın tezlerini çürütmeye çalışır. Konunun tamamlanmasından sonra grup başkanları 10’ar dakika ile sınırlandırılan birer konuşma yapar , karşı grubun konuşmalarına cevap verirler. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler. Münazaralar genellikle sınıf ortamında yapılan tartışmalardır.

                                                      Münazara'nın Amacı:
         Münazaranın öncelikli amacının, katılımcılara güncel konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp tartışma kültürünü arttırmak olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra münazaracıların seri düşünüp, fikirlerini etkileyici şekilde topluluk önünde ifade etme yeteneklerini geliştirmeleri de hedeflenir.    ÖZELLİKLERİ
Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişebilir.
Tartışmalar için geçerli olan kurallar, münazaralar için de geçerlidir.
Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır.
Münazaranın uygulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşları tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler.
Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yapar.
Son olarak sözcüler savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler.

Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız