Metinler Hangi Ölçütler Çevresinde Sınıflandırılmıştır ?

Metinler gerçeklikle ilişkileri, anlatım biçimleri, işlevleri ve yazılış amaçlarına 
göre sınıflandırılır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız