Klasizm ve Romantizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Klasisizm akıl ve sağduyuya dayanır. Romantizm duyguya ve hayale dayanır.
  • Klasizmde mantık önemlidir romantizmde coşku ve hisler önemlidir.
  • Klasizmde üsluba önem verilmiştir.Romantizmde verilmemiştir.
  • Klasizm kuralcıdır.Romantizm klasizm kuralcılığına karşı çıkmıştır.
  • Klasizmde roman ve hikaye gelişmemiştir.Romantizmde gelişmiştir
  • Romantizm klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  • Romantizmde milli tarih anlayışı vardır.Klasizim eski Yunan ve Latin Edebiyatını kendisine kaynak almıştır.
  • Klasizim din duygusuna önem vermemiştir.Romantizm vermiştir.
  • Klasizmde trajedi,komedi türleri gelişmiştir.Romantizmde dram türüne yer verilmiştir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız