Kelimelerin Kelime Gruplarını Oluştururken Birbirlerine Yapıca ve Anlamca Nasıl Bağlıdır?

Kelimeler ekler yardımıyla birbirine yapıca bağlanmıştır.Anlamsal olarak da kelimeler bir araya gelerek anlamsal bir bağ oluşturmuşlardır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız