İletişimde Gösterge Nedir?

Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge denir.
Bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına gönderge denir.


Sözcükler, resim, şekil, işaret gibi diğer ögelere  gösteren adı verilir.


Eğer gösteren olgu akılda birtakım görüntüler oluşturuyorsa; bu da gösterilendir.

Göstergeler üç gruba ayrılır:
A.Dil göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba girer. Her sözcük bir dil göstergesidir.

B.Doğal gösterge: Nesnesi ortadan kalktığında kendisini gösterge yapan özelliği hemen yitirecek olan gösterge türüdür.


            Örnek: delik tahta ve tahta kurusunun varlığı


            Tahtakurusu olmasaydı, delik de olmayabilirdi. Bu bağlamda, belrti (doğal gösterge) nesnesiyle kurduğu gerçek ilişki gereği bu nesne tarafından belirlenen bir göstergedir.


 


Belirti, varlığına işaret ettiği nesne ile bir bitişiklik, bir yakınlık ilişkisi kurar.


 


Bir yerde duman görebiliyorsak orada ateş yandığını  gösterir.


Hava bulutlandığı , kapandığı zaman yağmur yağacağının göstergesidir.


 Ağaçların çiçek açması baharın geldiğini bildiren bir gösterge


Yaprakların sararması sonbaharın geldiğini bildiren bir gösterge


 


Bunların arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.C.Sosyal gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları gibi sosyal ögeler, sosyal göstergelerdir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız