Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri Nedir?

1 - Edebiyat ;  ihtimamla kullanılmış bir dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan bir güzel sanat etkinliğidir.


2 – Diğer güzel sanat dallarında olduğu gibi insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılığı ortaya çıkarmaya çalışır. İnsan hayatını renklendirmeye, güzelleştirmeye çalışır.


3 - Diğer güzel sanat dallarında bu duygular resimle, müzikle,  dansla , heykelle ortaya çıkarılmaya çalışılırken  edebiyatta şiirle, romanla, hikayeyle vb. ortaya çıkarılmaya çalışılır.


4 – Güzel sanat dallarının amaçları aynıdır ; ama eserleri ortaya koyarken kullandıkları malzemeler ve eserlerin ortaya koyuluş amaçları farklıdır.


 


 
BİLGİ
Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır.
Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.)
 Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak,insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Resim, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı  bir dünyada  yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu anlarız.
İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle,  dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikayeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler.
İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına , sesine (müzik)kullanabildiği
Renklere (resim),yaşadığı mekana (mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye (heykeltıraş) güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.
Edebiyat ; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır.
Bilim nasıl ki akla mantığa, öğretmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelleştirmeye yöneliktir.
 
Load disqus comments

0 Yorumlarınız