Gılgamış Destanı Özeti

  • Gılgamış Destanı Sümerlere aittir.
  • İÖ 3000’lerde Mezopotamya’da doğmuş olan Gılgamış  bilinen en eski destandır.
  • Gılgamış Destanı'nın  günümüze ulaşmış en kapsamlı  metni Akad dilinde yazılmış  ve Asur kralı Asurbanipal’in kütüphanesinde bulunmuştur.
  • Şiirlerde  ve destanda adı geçen Gılgamış , Uruk’ta hüküm sürmüş bir kraldır.
  • Gılgamış Destanı' nda uzun arayışlardan  sonra ölümsüzlük otunu bulup da biryılana kaptıran zalim Uruk kralı Gılgamış ile arkadaşı  Enkidu’nun öyküsü anlatılır.
  • Gılgamış, Babil Tufanı’ndan sağ  kurtulan Utnapifltim’i bularak ölüme yakalanmamanın sırrını öğrenmek  için tehlikeli bir yokculuğa çıkar. Sonunda Utnapifltim’e ulaşır.
  • Utnapifltim ona tufanın öyküsünü anlatır ve gençliğini geri getirecek bitkiyi neredebulacağını  gösterir. Ama Gılgamış, bitkiyi elde ettikten sonra bir yılana kaptırır ve mutsuzluk içinde Uruk’a döner. Destan, Enkidu’nun yitik nesneleri bulacağına söz vererek geri dönen ruhunun yeraltı dünyasıyla ilgili uğursuz bilgiler vermesiyle son bulur. 
  • Çivi yazısıyla pişmiş çamur tabletlere geçirilen Gılgamış’ın serüvenleri destan türünün bütün ana özelliklerini taşır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız